อาหารแปรรูป

รายการผลิตภัณฑ์ - อาหารแปรรูป -

เมื่อคลิกในแต่ละชื่อหรือแต่ละรูปภาพจะสามารถดูรายละเอียดนั้นๆ ได้

รูปภาพ
5 ยาเมะเดนโตฮอนเกี่ยวคุโระ
ยาเมะเดนโตฮอนเกี่ยวคุโระ
อาหารแปรรูป จังหวัดฟุคุโอกะ 2015/12/22
7 น้ำส้มสายชูดำคาโกชิมะโนะซึโบะซึคุริ
น้ำส้มสายชูดำคาโกชิมะโนะซึโบะซึคุริ
อาหารแปรรูป จังหวัดคาโกชิมะ 2015/12/22
12 มิวะโซเมง
มิวะโซเมง
อาหารแปรรูป จังหวัดนารา 2016/03/29
13 อิจิดะกะคิ
อิจิดะกะคิ
อาหารแปรรูป จังหวัดนากาโนะ 2016/07/12
20 โนะโทะชิคะโคโรกะคิ
โนะโทะชิคะโคโรกะคิ
อาหารแปรรูป จังหวัดอิชิคาวา 2016/10/12
32 โอดะเตะทมบุริ
โอดะเตะทมบุริ
อาหารแปรรูป จังหวัดอะคิตะ 2017/05/26
34 ซุนคิ
ซุนคิ
อาหารแปรรูป จังหวัดนากาโนะ 2017/05/26
39 เต้าเจี้ยวคิชูคินซันจิ
เต้าเจี้ยวคิชูคินซันจิ
อาหารแปรรูป จังหวัดวาคายามะ 2017/08/10
41 ปาร์มาแฮม โปรชูตโต ดิ ปาร์มา
ปาร์มาแฮม โปรชูตโต ดิ ปาร์มา
อาหารแปรรูป ต่างประเทศ 2017/09/15
44 น้ำส้มริวกิวโมโรมิ
น้ำส้มริวกิวโมโรมิ
อาหารแปรรูป จังหวัดโอกินาว่า 2017/11/10
45 โคไดซาซาซูเกะแห่งวากาซะโอบามะ
โคไดซาซาซูเกะแห่งวากาซะโอบามะ
อาหารแปรรูป จังหวัดฟุคุอิ 2017/11/10
48 หัวไชเท้าผึ่งลมหนาวโอกูฮิดะยามาโนมูระ
หัวไชเท้าผึ่งลมหนาวโอกูฮิดะยามาโนมูระ
อาหารแปรรูป จังหวัดกิฟุ 2017/11/10
49 ฮัตโจมิโซะ เต้าเจี้ยวฮัตโจ
ฮัตโจมิโซะ เต้าเจี้ยวฮัตโจ
อาหารแปรรูป จังหวัดไอจิ 2017/12/15
50 ลูกพลับโดโจฮาจิยะ
ลูกพลับโดโจฮาจิยะ
อาหารแปรรูป จังหวัดกิฟุ 2017/12/15
61 ไทชูโซบะ
ไทชูโซบะ
อาหารแปรรูป จังหวัดนางาซากิ 2018/04/09
65 เต้าหู้แช่แข็งอิวาเดะยามะ
เต้าหู้แช่แข็งอิวาเดะยามะ
อาหารแปรรูป จังหวัดมิยากิ 2018/08/06
79 อิบุริกัคโค
อิบุริกัคโค
อาหารแปรรูป จังหวัดอะคิตะ 2019/05/08
87 ลูกพลับแห้งมารุฮาตะของฮิกาชิอิซึโมะ
ลูกพลับแห้งมารุฮาตะของฮิกาชิอิซึโมะ
อาหารแปรรูป จังหวัดชิมาเนะ 2019/12/10
92 ปลิงทะเลแห้งฮิยามะ
ปลิงทะเลแห้งฮิยามะ
อาหารแปรรูป จังหวัดฮอกไกโด 2020/03/30
98 ลูกพลับแห้งโทยามะ
ลูกพลับแห้งโทยามะ
อาหารแปรรูป จังหวัดโทยามะ 2020/08/19

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น