ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลการติดต่อ

Japan Geographical Indication Council

Inquiry form

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น