ปลิงทะเลแห้งฮิยามะ

ปลิงทะเลแห้งฮิยามะ

หมายเลขจดทะเบียน 92
ชื่อของ GI ปลิงทะเลแห้งฮิยามะ
การแบ่งประเภท อาหารแปรรูป
วันที่ลงทะเบียน 2020/03/30
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดฮอกไกโด
อ.เซตานะ เขตปกครองคุโด, อ.ยาคุโมะ เขตปกครองฟุตามิ, อ.โอโตเบะ เขตปกครองนิชิ, อ.เอซาชิและ อ.คามิโนะคุนิ เขตปกครองฮิยามะ, อ.โอคุชิริ เขตปกครองโอคุชิริ
ติดต่อที่อยู่

Hiyama Fisheries Cooperative

520 aza Motomachi, Otobe Town, Nishi County, Hokkaido

พื้นที่ผลิต

"ปลิงทะเลแห้งฮิยามะ" คือปลิงทะเลแห้งที่จับปลิงทะเลจากผิวน้ำทะเลบริเวณใกล้แหล่งผลิตแล้วนำมาแปรรูปในท้องที่เดียวกัน
 ลักษณะเด่นคือมีรูปร่างสวย โดยมีพาราโพเดียม (รยางค์สองข้างของแต่ละปล้อง) งอกปกคลุมทั่วตัว นอกจากนี้ตอนคืนรูปหลังโดนน้ำยังมีรูปร่างสวยเช่นกัน เนื้อเยอะ ไม่เสียรูป สัมผัสเมื่อเคี้ยวมีความเหนียวและยืดหยุ่นพอประมาณ นอกจากนี้การนำไปประกอบอาหารได้ง่ายก็เป็นจุดเด่นพิเศษด้วยเช่นกัน
 "ปลิงทะเลแห้งฮิยามะ" จัดอยู่กลุ่มเดียวกับ "ci-shen" ที่มีราคาแพงในฐานะปลิงทะเลแห้งที่ใช้ทำอาหารจีน และได้รับการประเมินค่าสูงจากผู้บริโภคที่ซื้อขายวัตถุดิบทำอาหารจีน

วัตถุดิบทำ "ปลิงทะเลแห้งฮิยามะ" คือปลิงทะเลที่จับจากผิวน้ำทะเลบริเวณใกล้พื้นที่ฮิยามะในฮอกไกโด โดยไม่ใช้ตาข่ายจับปลา เช่น อวนลาก เป็นต้น (ทว่ายกเว้นสวิงช้อนปลา) และถูกเก็บรักษาไว้ในสภาพยังมีชีวิตอยู่ก่อนนำไปเตรียมตากแห้ง
 การเตรียมก่อนตากแห้งจะผ่าท้องปลิงแล้วนำลำไส้กับทราย, โคลนออกมา เสร็จแล้วใช้น้ำจืดหรือน้ำทะเลล้างให้สะอาด
 ต่อไปจะต้มในน้ำจืด หลังจากนั้นย้ายไปวางบนกระชอน รอจนหายร้อนแล้วควักเครื่องในและอื่นๆ ที่เหลือออกจนหมด นำไปต้มน้ำจืดอีกครั้ง อนึ่ง อุณหภูมิของน้ำตอนต้มกับระยะเวลาต้มจะปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจากขนาดของปลิงทะเลและอื่นๆ หลังต้มแล้วจะไม่นำไปหมักเกลือใดๆ
 หลังจากรอจนหายร้อน จะนำไปวางเรียงบนโต๊ะตากแห้ง แล้วทำให้แห้งโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง ระหว่างแสงอาทิตย์, เครื่องจักรเป่าลม, แช่แข็งสุญญากาศ
 สำหรับเกณฑ์ส่งขายนั้น ผลผลิตที่มีเงื่อนไขต่อไปนี้จะไม่ถูกส่งขายเป็น "ปลิงทะเลแห้งฮิยามะ"
 -เมื่อเอานิ้วกดแล้วตัวเบี้ยว เนื่องจากตากแห้งไม่เพียงพอ
 -มีเชื้อรา, กลิ่นเหม็น
 -รูปลักษณ์ภายนอกไม่ดูเหมือนมีพาราโพเดียมปกคลุมอีกต่อไป
 -สินค้าที่ถูกตัดหั่นมากเกินไป, มีรอยแผลลึก และสินค้าที่รูปลักษณ์ภายนอกโดยรวมดูแย่อย่างเด่นชัดอื่นๆ

น่านน้ำทะเลชายฝั่งของแหล่งผลิตมีพื้นที่หินโสโครกอยู่มาก อีกทั้งยังมีดินทรายปริมาณเหมาะสม จึงเป็นสภาพแวดล้อมเหมาะสำหรับปลิงอยู่อาศัย
 การผลิตปลิงทะเลแห้งของพื้นที่นี้มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ บันทึกสมัยเป็นแหล่งผลิตปลิงทะเลแห้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้ามัดฟาง (1) (สินค้าส่งขายจักรวรรดิชิง) ในยุคเอโดะ (2) ยังคงหลงเหลืออยู่
 ในพื้นที่นี้ ชาวประมงปลิงทะเลกับครอบครัวจะมีส่วนร่วมในการผลิต ไม่มีการนำปลิงที่สดมากไปหมักเกลือใดๆ และแปรรูปตากแห้งอย่างพิถีพิถันตลอดมา
 ปี 2014 เริ่มผลิตสินค้าตัวอย่างจากการร่วมแปรรูปหมู่โดยฝีมืออาสาสมัครชาวประมง, แจกรายตัวเพื่อบุกเบิกช่องทางจำหน่าย เมื่อถึงปี 2017 "ปลิงทะเลแห้งฮิยามะ" จากการร่วมแปรรูปหมู่ของชาวประมงได้ถูกผลิต, จำหน่ายอีกครั้งแบบเต็มตัว ปริมาณการผลิตในปี 2019 อยู่ที่ประมาณ 100 กิโลกรัม (น้ำหนักหลังตากแห้ง) มูลค่าการผลิต 23 ล้านเยน

  1. สินค้ามัดฟาง: ชื่อเรียกสินค้าทะเล (ของแห้ง) ที่ส่งออกขายให้แก่จักรวรรดิชิง (ประเทศจีนในปัจจุบัน) ในยุคเอโดะ ประกอบด้วยปลิงทะเลแห้ง, หอยเป๋าฮื้อแห้ง, หูฉลาม เหตุผลที่เรียกชื่อนี้เพราะสมัยนั้นสินค้าถูกบรรจุมัดฟางส่งออกนั่นเอง
  2. ยุคเอโดะ: ยุคสมัยตามประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 1603-1867 เมืองเอโดะ (ปัจจุบันคือกรุงโตเกียว) คือศูนย์รวมอำนาจของรัฐบาลโชกุน (รัฐบาลทหาร) นับตั้งแต่โชกุนโทกูงาวะ อิเอยาซุ ซึ่งเป็นโชกุนรุ่นแรกจากตระกูลโทกูงาวะเรืองอำนาจ การบริหารงานของรัฐบาลมีศูนย์กลางที่บ้านพักของโชกุนโทกูงาวะ

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น