เนื้อ

รายการผลิตภัณฑ์ - เนื้อ -

เมื่อคลิกในแต่ละชื่อหรือแต่ละรูปภาพจะสามารถดูรายละเอียดนั้นๆ ได้

รูปภาพ
2 ทาจิมะกิว
ทาจิมะกิว
เนื้อ จังหวัดเฮียวโกะ 2015/12/22
3 โกเบบีฟ
โกเบบีฟ
เนื้อ จังหวัดเฮียวโกะ 2015/12/22
25 โทะคุซัง (ผลิตภัณฑ์พิเศษ) มัตสึซากะกิว
โทะคุซัง (ผลิตภัณฑ์พิเศษ) มัตสึซากะกิว
เนื้อ จังหวัดมิเอะ 2017/03/03
26 โยเนะซาวะกิว
โยเนะซาวะกิว
เนื้อ จังหวัดยามะงาตะ 2017/03/03
28 มาเอะซาวะกิว
มาเอะซาวะกิว
เนื้อ จังหวัดอิวะเทะ 2017/03/03
55 มิยาซากิวากิว, เนื้อวัวมิยาซากิ
มิยาซากิวากิว, เนื้อวัวมิยาซากิ
เนื้อ จังหวัดมิยาซากิ 2017/12/15
56 เนื้อวัวโอมิ, โอมิกิว
เนื้อวัวโอมิ, โอมิกิว
เนื้อ จังหวัดชิกะ 2017/12/15
58 เนื้อวัวคาโงชิมะวากิว
เนื้อวัวคาโงชิมะวากิว
เนื้อ จังหวัดคาโกชิมะ 2017/12/15
67 คุมาโมโตะ อาคาอุชิ
คุมาโมโตะ อาคาอุชิ
เนื้อ จังหวัดคุมะโมะโตะ 2018/09/27
71 โอคุคุจิชาโมะ
โอคุคุจิชาโมะ
เนื้อ จังหวัดอิบารากิ 2018/12/27
77 โตเกียวชาโมะ
โตเกียวชาโมะ
เนื้อ โตเกียว 2019/05/08
83 เนื้อวัวฮิบะ
เนื้อวัวฮิบะ
เนื้อ จังหวัดฮิโรชิม่า 2019/09/09
117 Hakata Jidori / เนื้อไก่ฮากาตะ จิโดริ
Hakata Jidori / เนื้อไก่ฮากาตะ จิโดริ
เนื้อ จังหวัดฟุคุโอกะ 2022/03/31
118 Kawamata Shamo / คาวามาตะ ชาโมะ
Kawamata Shamo / คาวามาตะ ชาโมะ
เนื้อ จังหวัดฟุคุชิมะ 2022/03/31

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น