Hakata Jidori / เนื้อไก่ฮากาตะ จิโดริ

Hakata Jidori / เนื้อไก่ฮากาตะ จิโดริ

หมายเลขจดทะเบียน 117
ชื่อของ GI Hakata Jidori / เนื้อไก่ฮากาตะ จิโดริ
การแบ่งประเภท เนื้อ
วันที่ลงทะเบียน 2022/03/31
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดฟุคุโอกะ
ติดต่อที่อยู่

Fukuoka-ken Hakata Jidori Suishin Kyogikai (Fukuoka-ken Hakata Jidori Promotion Council)

 4-5-23, Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka City

http://www.hakatajidori.jp/

พื้นที่ผลิต

"เนื้อไก่ฮากาตะ จิโดริ" คือเนื้อไก่บ้านที่มีจุดเด่นที่อุดมไปด้วยกรดอินโนซินิกสูงซึ่งให้รสกลมกล่อม มีรสชาติดี เนื้อแน่นหยุ่นกำลังดีและเคี้ยวเพลิน
 เนื่องจากเนื้อจะเปื่อยยากแม้จะนำมาประกอบอาหารที่ต้มเคี่ยวเป็นเวลานาน จึงได้รับการประเมินค่าสูงในฐานะวัตถุดิบที่เหมาะสำหรับทำอาหารพื้นบ้านของจังหวัดฟุกุโอกะ เช่น "มิซุทากิ (1)" และ "กาเมะนิ (2)" เป็นต้น

ลูกไก่พันธุ์ "ฮากาตะ จิโดริ" ผลิตขึ้นโดยใช้พ่อไก่ที่ได้รับการผสมพันธุ์และผลิตขึ้นเพื่อเป็น "เนื้อไก่ฮากาตะ จิโดริ" โดยเฉพาะโดยใช้พันธุ์ตั้งต้นดั้งเดิม เช่น ไก่ชน "ชาโมะ" มาผสมพันธุ์กับแม่ไก่พันธุ์พลีมัทร็อคขาว
 ลูกไก่จะได้รับการเลี้ยงดูในฟาร์มจนกว่าจะมีอายุเกิน 80 วันนับตั้งแต่วันฟักตัว โดยตั้งแต่วันที่ 28 เป็นต้นไปจะเลี้ยงบนพื้นราบ (ความหนาแน่นของไก่ไม่เกิน 10 ตัวต่อ 1 ตารางเมตร) ภายในเล้าไก่
 อาหารสำหรับเลี้ยงไก่จะใช้อาหารไก่ที่มีค่าพลังงานเผาผลาญและอัตราโปรตีนหยาบตามระยะการเจริญเติบโต โดยจะใช้อาหารที่กำหนดค่าเท่ากันนี้ร่วมกันทุกฟาร์ม

แหล่งผลิตเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์การเพาะพันธุ์ไก่มาตั้งแต่อดีต โดยประวัติศาสตร์ระบุว่า "เนื้อไก่ฮากาตะ จิโดริ" ได้รับการพัฒนาเป็นเนื้อไก่ที่เหมาะสำหรับทำ "มิซุทากิ" และ "กาเมะนิ" อาหารพื้นบ้านที่กำเนิดขึ้นในเมืองฟุกุโอกะและเป็นตัวแทนอาหารประจำถิ่นของจังหวัดฟุกุโอกะตลอดมา
 ในท้องถิ่นนี้ รูปแบบการผสมพันธุ์ซึ่งเป็นต้นกำเนิดการเพาะพันธุ์ในปัจจุบันได้เสร็จสมบูรณ์ในปี 1987 โดยมีเป้าหมายที่จะ "ผลิตเนื้อไก่ที่เป็นที่ต้องการของพลเมืองในจังหวัดซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับปรุงเป็นมิซุทากิ มีความกลมกล่อม รสชาติดี และเคี้ยวเพลิน" ในปีถัดมา มีการกำหนดใช้คำว่า "ฮากาตะ" นำหน้าชื่อเนื้อไก่เพื่อใช้เวลาผลิตและจำหน่าย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้ผลิตก็เดินหน้าปฏิบัติงานร่วมกันระดับท้องถิ่น ทั้งการปรับปรุงรูปแบบการผสมพันธุ์และอื่น ๆ
 จำนวนส่งขายในปี 2017 อยู่ที่ 556,000 ตัวและขยายจำนวนขึ้นทุกปี นอกจากนี้ยังเริ่มส่งออกต่างประเทศซึ่งได้มีการส่งขายไปยังฮ่องกงประมาณ 3,000 ตัวในปี 2017

  1. มิซุทากิ คืออาหารหม้อไฟของญี่ปุ่นที่เรียกชื่อตามวิธีการปรุงที่ใช้วัตถุดิบต้มกับน้ำ (น้ำร้อน) เท่านั้น ประวัติศาสตร์และวิธีประกอบอาหารจะแตกต่างไปตามท้องถิ่นแต่สำหรับภูมิภาคคิวชูจะใช้เนื้อไก่เป็นวัตถุดิบหลัก
  2. กาเมะนิ คืออาหารพื้นบ้านประจำถิ่นของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นอาหารประเภทต้มเคี่ยวซึ่งอันดับแรกจะนำวัตถุดิบทั้งหมดมาผัด จากนั้นเติมน้ำซุปดาชิและเครื่องปรุงแล้วเคี่ยวจนผักสุกทั้งหมด อาหารชนิดนี้มักจะทำในโอกาสเฉลิมฉลอง เช่น วันปีใหม่ ในงานเทศกาล หรือในงานแต่งงาน เป็นต้น

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น