เนื้อวัวโอมิ, โอมิกิว

หมายเลขจดทะเบียน 56
ชื่อของ GI เนื้อวัวโอมิ, โอมิกิว
การแบ่งประเภท เนื้อ
วันที่ลงทะเบียน 2017/12/15
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดชิกะ
ติดต่อที่อยู่

สมาคมปศุสัตว์จังหวัดชิงะ

4-12-2 ทากาไกโจคิตะ เมืองโอมิฮาจิมัง จังหวัดชิงะ

http://shiga.lin.gr.jp/

พื้นที่ผลิต

"โอมิกิว" หรือ "เนื้อวัวโอมิ" คือยี่ห้อเนื้อวัวที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น มีประวัติการผลิตยาวนานถึงประมาณ 400 ปี และจากการที่มีส่วนช่วยส่งเสริมอย่างสูงต่อวัฒนธรรมการรับประทานเนื้อวัดในญี่ปุ่นและเทคโนโลยีสัตวบาล เนื้อวัวโอมิจึงได้รับการยอมรับว่าเป็น 1 ใน 3 ยี่ห้อใหญ่ของเนื้อวัวญี่ปุ่น (อีก 2 ยี่ห้อคือ เนื้อวัวโกเบ และเนื้อวัวมัตสึซากะ) คุณภาพของ "เนื้อวัวโอมิ" คือ มีกลิ่นหอมแผ่ซ่าน และไขมันที่เป็นลายหินอ่อนในเนื้อละลายง่ายเมื่อรับประทาน เหตุผลเบื้องหลังของคุณลักษณะเช่นนี้คือ "เนื้อวัวโอมิ" มีกรดโอเลอิก (1) อยู่มากกว่าเมื่อเทียบกับเนื้อที่มาจากวัวญี่ปุ่นพันธุ์ขนดำที่ผลิตในแหล่งอื่น

"เนื้อวัวโอมิ" ผลิตจากวัวญี่ปุ่นพันธุ์ขนดำ เนื้อที่จะได้ชื่อว่าเป็น "เนื้อวัวโอมิ" ต้องได้จากวัวที่ที่ผ่านช่วงการเลี้ยงยาวนานที่สุดในจังหวัดชิงะและสิ้นสุดลงในจังหวัดชิงะเท่านั้น
 ผู้ผลิตดำเนินกระบวนการตาม "คู่มือการเลี้ยงและดูแลวัวโอมิ" และเลี้ยงวัวของตนโดยไม่ทำให้วัวเกิดความเครียด นอกจากนี้ นับตั้งแต่ช่วงเวลาของการขุนให้อ้วนเป็นต้นไป จะใช้ฟางเป็นส่วนประกอบหลักในอาหารเลี้ยงวัว

ในสมัยเอโอะ (2) โอมิคือจุดป้องกันเอโดะจากเจ้าครองแคว้นต่าง ๆ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น แคว้นฮิโกเนะ (3) ในพื้นที่โอมิ (ปัจจุบันคือจังหวัดชิงะ) มีซามูไรเป็นจำนวนมาก หนังสัตว์ปริมาณมากเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อนำไปผลิตเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับการรบ และในสมัยเอโดะ การบริโภคเนื้อเป็นเรื่องต้องห้าม แต่เพื่อแคว้นฮิโกเนะได้รับอนุญาตให้ผลิตเนื้อวัวได้โดยถือเป็นข้อยกเว้น เพื่อผลิตเนื้อในฐานะยาที่มอบให้แก่ตระกูลโชกุนโทกูงาวะ ด้วยเหตุนี้จึงมีการเลี้ยงวัวอย่างเอาใจใส่ในพื้นที่โอมิ
 พื้นที่โอมิมีน้ำอุดมสมบูรณ์โดยได้จากทะเลสาบบิวะซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น การปลูกข้าวจึงทำได้อย่างแพร่หลายมาตั้งแต่โบราณ ข้าวฟางที่มีมากมายนำไปใช้เป็นอาหารเลี้ยงวัวได้ ซึ่งเป็นเหตุผลเบื้องหลังของการผลิตเนื้อวัวที่มีกลิ่นหอมแผ่ซ่านจากกรดโอเลอิกปริมาณมาก
 การเลี้ยงวัดได้รับการส่งเสริมในจังหวัดชิงะมาตั้งแต่สมัยไทโชและช่วงต้นสมัยโชวะ (4) และทางจังหวัดมีส่วนช่วยอย่างมากในการวางรูปแบบเทคนิคการเลี้ยงวัวขั้นพื้นฐานในญี่ปุ่น
 ปี 1951 "สมาคมเนื้อวัวโอมิ" ได้รับการก่อตั้งขึ้น โดยเป็นสมาคมแรกในญี่ปุ่นที่ส่งเสริมเนื้อวัวติดแบรนด์ จังหวัดชิงะเป็นพื้นที่หนึ่งที่เป็นผู้นำร่องในด้านการผลิตเนื้อวัววากิวในญี่ปุ่น

  1. กรดโอเลอิก: กรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดหนึ่ง ในบรรดากรดไขมันไม่อิ่มตัว กรดชนิดนี้เกิดออกซิเดชันได้ยาก มีจุดหลอมเหลวต่ำที่อุณหภูมิ 16.3 องศาเซลเซียส จึงละลายได้ง่าย และกล่าวกันว่าส่งผลต่อรสชาติของเนื้อ
  2. สมัยเอโดะ: ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นยุคหนึ่งตั้งแต่ ค.ศ. 1603 ถึง 1867 เป็นช่วงที่รัฐบาลโชกุนได้รับการสถาปนาขึ้นที่เอโดะ (ปัจจุบันคือกรุงโตเกียว) การเมืองการปกครองระบอบแคว้นซึ่งรวมศูนย์อยู่ที่เอโดะนำโดยตระกูลโทกูงาวะ โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงที่อิเอยาซุ โทกูงาวะเป็นโชกุนรุ่นแรกจากตระกูลนี้
  3. แคว้นฮิโกเนะ: โอมิคือจังหวัดชิงะในปัจจุบัน ก่อนที่รัฐบาลโชกุนจะได้รับการสถาปนาขึ้นในเอโดะไม่นาน "ไดเมียว" หรือเจ้าครองแคว้นที่ต่อต้านตระกูลโทกูงาวะถูกสั่งให้ไปประจำอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เช่น คิวชู และภูมิภาคชูโงกุ ตระกูลอีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองแคว้นฮิโกเนะในฐานะปราการป้องกันเจ้าครองแคว้นที่แข็งข้อ
  4. สมัยไทโช (1912-1926) และสมัยโชวะ (1926-1989): ช่วงเวลาสมัยใหม่ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น