Kawamata Shamo / คาวามาตะ ชาโมะ

Kawamata Shamo / คาวามาตะ ชาโมะ

หมายเลขจดทะเบียน 118
ชื่อของ GI Kawamata Shamo / คาวามาตะ ชาโมะ
การแบ่งประเภท เนื้อ
วันที่ลงทะเบียน 2022/03/31
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดฟุคุชิมะ
เขตชุมชนคาวามาตะ อำเภอดาเตะ
ติดต่อที่อยู่

Kawamata Shamo Shinkokai (Kawamata Shamo Promotion Group)

30, Gohyakuda, Kawamata Town, Date District, Fukushima Prefecture

พื้นที่ผลิต

"คาวามาตะ ชาโมะ" คือเนื้อไก่บ้านที่มากด้วยปริมาณไขมันหยาบและมีปริมาณน้ำต่ำ จึงมีไขมันและรสชาติดี นอกจากนี้ อัตราส่วนของกรดโอเลอิกที่สูงเมื่อเทียบกับปริมาณกรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบก็เป็นลักษณะเฉพาะของเนื้อไก่ชนิดนี้
 ราคาจำหน่ายของเนื้อไก่พันธุ์นี้สูงเป็น 5 เท่าของเนื้อไก่ทั่วไปที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจำหน่ายในราคาที่เทียบเท่ากับไก่บ้านที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ

ลูกไก่ของ "คาวามาตะ ชาโมะ" ผลิตขึ้นโดยใช้ไก่พ่อพันธุ์ (ตัวผู้) ที่มาจากการผสมพันธุ์และสร้างพันธุ์ระหว่างพ่อไก่และแม่ไก่ชาโมะขนาดใหญ่ที่ผลิตขึ้นจากการผสมพันธุ์ไก่ชนชาโมะ (ตัวเมีย) กับไก่พันธุ์เรดคอร์นิช (ตัวผู้) มาผสมพันธุ์กับแม่ไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์
 ลูกไก่ที่ออกไข่และฟักตัวภายในเขตชุมชนคาวามาตะจะได้รับการเลี้ยงดูในเล้าไก่โดยเฉพาะจนมีอายุ 28 วัน ตั้งแต่ 28 วันเป็นต้นไปจะเลี้ยงบนพื้นราบในโรงเลี้ยงสำหรับไก่โตจนกว่าจะมีอายุเกิน 80 วัน โดยความหนาแน่นของไก่ไม่เกิน 7 ตัวต่อ 1 ตารางเมตร
 มาตรการรับมือต่อความร้อนในฤดูร้อนคือการวางตะแกรงเหล็กทั้งด้านซ้ายและขวาในโรงเรือนซึ่งจะช่วยให้มีการระบายอากาศที่ดีและไม่จำเป็นต้องปรับอุณหภูมิ ส่วนมาตรการรับมือต่อความหนาวเย็นในฤดูหนาวจะติดตั้งแผ่นพลาสติกที่เปิดปิดได้บนหน้าต่าง และติดตั้งกล่องสำหรับอบอุ่นร่างกายภายในโรงเรือนเฉพาะสำหรับไก่ระยะเริ่มโตที่ทนต่อความหนาวเย็นได้น้อยกว่าไก่ในระยะอื่น ๆ
 อาหารสำหรับเลี้ยงไก่จะเลือกใช้ตามอายุของไก่ซึ่งมีส่วนผสมตามสูตรสำหรับ "คาวามาตะ ชาโมะ" โดยเฉพาะ โดยจะให้อาหารสูตรเฉพาะที่ใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบหลักผสมกับกากน้ำมันพืชและปลาป่นจนกว่าจะมีอายุประมาณ 35 วัน และตั้งแต่ 36 วันเป็นต้นไปจะให้อาหารที่เพิ่มอัตราส่วนของข้าวโพดมากขึ้นแต่ลดส่วนประกอบที่เป็นไขมันเพื่อสร้างรสชาติเข้มข้นอันเป็นลักษณะเฉพาะของเนื้อไก่ชาโมะ

แหล่งผลิตเป็นพื้นที่สูงที่ระดับความสูงประมาณ 200 เมตรขึ้นไป แม้แต่ในฤดูร้อนก็จะมีลมพัดลงมาจากเทือกเขาอาบุคุมะ (1) นับว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการเลี้ยงไก่ที่ไม่ชอบความร้อน ในยุคเอโดะ (2) ช่างทอผ้าผู้ทำมาหากินด้วยการทอผ้าไหมได้เลี้ยงไก่ชนชาโมะเพื่อความบันเทิงและสนุกกับการแข่งชนไก่ การเลี้ยงไก่ชนชาโมะจึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในชุมชนและใช้เป็นอาหารด้วย
 ในปี 1985 มีการก่อตั้งสมาคมวิจัยไก่เนื้อชาโมะ โดยผู้เกี่ยวข้องในท้องถิ่นทำการปรับปรุงพันธุ์และเริ่มจำหน่ายด้วยชื่อ "คาวามาตะ ชาโมะ" ในเดือนกรกฎาคม 1987 หลังจากนั้นมีการปรับปรุงพันธุ์อย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับรสชาติให้ดียิ่งขึ้นจนกำหนดเป็นรูปแบบการผสมพันธุ์ในปัจจุบันได้ในปี 2008
 ในปี 2019 มีจำนวนผู้ผลิต 13 ราย และมีการเลี้ยงไก่สูงสุดถึง 80,000 ตัวในหลายปีมานี้

  1. เทือกเขาอาบุคุมะ คือเทือกเขาที่มีพื้นที่ครอบคลุมจากเหนือลงใต้เป็นระยะทางกว่า 170 กิโลเมตร ตั้งแต่จังหวัดมิยางิตอนใต้ถึงจังหวัดอิบารากิตอนเหนือซึ่งมีภูเขาระดับความสูง 800 เมตรเชื่อมต่อกันตลอดบริเวณ ยอดเขาที่สูงที่สุดคือภูเขาโอตากิเนะ (1192 ม.) เป็นพื้นที่ภูเขาที่ไม่ชันนักเมื่อเทียบกับเทือกเขาอื่นโดยเป็นทรงกระสวยล้อมรอบด้วยแม่น้ำอาบุคุมะ แม่น้ำคุจิ และมหาสมุทรแปซิฟิก
  2. ในยุคเอโดะ: ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นยุคหนึ่งตั้งแต่ ค.ศ. 1603 ถึง 1867 เป็นช่วงที่รัฐบาลโชกุนได้รับการสถาปนาขึ้นที่เอโดะ (ปัจจุบันคือกรุงโตเกียว) การเมืองการปกครองระบอบแคว้นซึ่งรวมศูนย์อยู่ที่เอโดะนำโดยตระกูลโทกูงาวะ โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงที่อิเอยาซุ โทกูงาวะเป็นโชกุนรุ่นแรกจากตระกูลนี้

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น