คุมาโมโตะ อาคาอุชิ

คุมาโมโตะ อาคาอุชิ

หมายเลขจดทะเบียน 67
ชื่อของ GI คุมาโมโตะ อาคาอุชิ
การแบ่งประเภท เนื้อ
วันที่ลงทะเบียน 2018/09/27
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดคุมะโมะโตะ
ติดต่อที่อยู่

Association for Promotion of Kumamoto Beef Consumption
6-3-54 Sakuragi, Higashi-ku, Kumamoto City, Kumamoto Prefecture

http://kumamoto-beef.com/

พื้นที่ผลิต

"คุมาโมโตะ อาคาอุชิ" คือเนื้อวัวญี่ปุ่นขนน้ำตาล (1) ที่ใช้เวลาเลี้ยงนานที่สุดและแหล่งเลี้ยงสุดท้ายอยู่ใน จ.คุมาโมโตะ
 คุณภาพของเนื้อนั้นมีเนื้อแดงปริมาณมาก มีไขมันแทรกชั้นเนื้อในปริมาณพอเหมาะ มีครบทั้งรสชาติอ่อนและความนุ่มลิ้น เมื่อเปรียบเทียบกับวัวญี่ปุ่นพันธุ์ขนดำจะมีกรดอะมิโนอิสระที่ทำให้รู้สึกถึงรสอูมามิในปริมาณมากกว่า และมีไกลโคเจนที่ทำให้รู้สึกถึงรสหวานอยู่มากมาย

สายพันธุ์ของ "คุมาโมโตะ อาคาอุชิ" คือวัวญี่ปุ่นขนน้ำตาลที่มีใบรับรองออกโดยสมาคมขึ้นทะเบียนอาคาอุชิแห่งญี่ปุ่น หรือใบรับรองอื่นที่เทียบเท่ากัน
 เงื่อนไขการผลิตคือ "ผ่านการเลี้ยงขุนเนื้อมาแล้ว 12 เดือนหรือมากกว่า" "ใช้เวลาเลี้ยงนานที่สุดและแหล่งเลี้ยงสุดท้ายอยู่ใน จ.คุมาโมโตะ"
 ส่วนเงื่อนไขสำหรับซากตัดแต่งคือ "เป็นวัวตัวผู้ที่ผ่านการตอนแล้วหรือเป็นวัวตัวเมียที่ไม่เคยมีลูก" และ "มีคุณภาพเนื้อระดับ 2 หรือมากกว่า (โดยทั่วไปคือระดับ 4 หรือต่ำกว่า) ตามเกณฑ์มาตรฐานซื้อขายซากตัดแต่งที่กำหนดโดยสมาคมจัดอันดับเนื้อแห่งญี่ปุ่น"

จ.คุมาโมโตะแหล่งผลิต "คุมาโมโตะ อาคาอุชิ" นั้นตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคคิวชู และทำการผลิต "อาคาอุชิ" โดยใช้ทุ่งหญ้าเลี้ยงมาตั้งแต่โบราณ มีศูนย์กลางในพื้นที่อาโซ (2) ที่มีหลุมปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อเข้ายุคเมย์จิ (3) เริ่มมีการวางแผนปรับปรุงสายพันธุ์ "อาคาอุชิ" โดยการนำสายพันธุ์ต่างประเทศเข้ามา การผสมกับวัวพ่อพันธุ์ซิมเมนทัลจากสวิตเซอร์แลนด์ ทำให้ "อาคาอุชิ" ที่เคยตัวเล็กมีขนาดร่างกายใหญ่ขึ้นได้สำเร็จ หลังจากนั้นผลลัพธ์ของการพยายามรักษาสายพันธุ์ ทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนสายพันธุ์เป็นวัวญี่ปุ่นขนน้ำตาลสายคุมาโมโตะในปี 1944
 นอกจากนี้ในกระบวนการปรับปรุงสายพันธุ์ได้พิจารณาการปรับตัวให้เข้ากับทุ่งหญ้าในพื้นที่อาโซเป็นหลัก จึงไม่ได้ปรับปรุงพันธุ์โดยเน้นไขมันแทรกชั้นเนื้อ แต่ปรับปรุงเรื่องความแข็งแรงของขากับสะโพกและใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบ ทำให้คุณภาพเนื้อที่ได้มีเนื้อแดงปริมาณสูง
 สำหรับการดูแลจัดการวัวพ่อพันธุ์ญี่ปุ่นขนน้ำตาล ทั้งประเทศมีศูนย์วิจัยเกษตรกรรมจังหวัดคุมาโมโตะดำเนินการเพียงแห่งเดียว ที่นี่ลงทุนลงแรงให้กับการปรับปรุง, อนุรักษ์วัวญี่ปุ่นขนน้ำตาล ไม่ว่าจะเป็นการผลิตพ่อพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีถ่ายฝากตัวอ่อนแห่งแรกในประเทศหรือการผสมพันธุ์และอนุรักษ์สายพันธุ์หายาก, การผลิตวัวญี่ปุ่นขนน้ำตาลโดยใช้วัวนมที่เกษตรกรฟาร์มโคนมในจังหวัดเลี้ยงไว้ เป็นต้น

ปัจจุบันในปี 2017 วัวญี่ปุ่นขนน้ำตาลจำนวน 14,500 ตัวถูกเลี้ยงอยู่ใน จ.คุมาโมโตะ คิดเป็นประมาณ 70% ของทั้งประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่อาโซแหล่งกำเนิดของวัวญี่ปุ่นขนน้ำตาลนั้นมี 70% ของวัวตัวเมียวัยเจริญพันธุ์ในจังหวัดถูกเลี้ยงอยู่ที่นี่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเลี้ยงปล่อยในทุ่งหญ้าแหล่งผลิต

วัวญี่ปุ่นขนน้ำตาล : หนึ่งในวัวเนื้อญี่ปุ่นที่เป็นสายพันธุ์เฉพาะของญี่ปุ่นเหมือนกับวัวญี่ปุ่นขนดำ, วัวญี่ปุ่นไม่มีเขา, วัวญี่ปุ่นเขาสั้น เป็นพันธุ์ที่มีร่างกายใหญ่ นิสัยอ่อนโยน เหมาะกับการเลี้ยงแบบปล่อยในทุ่งหญ้า จุดเด่นของรสชาติอยู่ที่ปริมาณไขมันแทรกชั้นเนื้อที่เหมาะสมและมีเนื้อแดงอุดมรสอูมามิในปริมาณมาก

  1. พื้นที่อาโซ : พื้นที่ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ภูเขาอาโซซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ มีหลุมปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ความกว้างจากทิศตะวันตกไปตะวันออกประมาณ 18 กม. ความยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ประมาณ 25 กม. ถูกกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติอาโซคุจู และกลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวชั้นนำที่มีบ่อน้ำพุร้อนกับแหล่งท่องเที่ยว-พักผ่อนหย่อนใจกระจายอยู่ทั่วไป
  2. ยุคเมย์จิ : ค.ศ.1868-1912 หนึ่งในการแบ่งยุคของญี่ปุ่น เป็นยุคที่ญี่ปุ่นผลัดเปลี่ยนจากระบบศักดินาโดยรัฐบาลบาคุฟุไปเป็นยุคสมัยใหม่

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น