เนื้อวัวฮิบะ

เนื้อวัวฮิบะ

หมายเลขจดทะเบียน 83
ชื่อของ GI เนื้อวัวฮิบะ
การแบ่งประเภท เนื้อ
วันที่ลงทะเบียน 2019/09/09
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดฮิโรชิม่า
ติดต่อที่อยู่

Azuma-zuru Promotion Association

1-10-1 Nakahonmachi, Shobara City, Hiroshima Prefecture

พื้นที่ผลิต

"เนื้อวัวฮิบะ" คือเนื้อวัวญี่ปุ่นขนดำที่มีเชื้อสายของ "อิวาคุระสึรุ" หนึ่งในวัวสึรุ (1) เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น โดยผสมพันธุ์ขึ้นมาใหม่ในเมืองโชบาระ จ.ฮิโรชิมะ
 มีสมรรถภาพทางพันธุกรรมสูงในด้านสัดส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัว จึงมีคุณสมบัติเด่นคือเนื้อละลายในปาก สัมผัสลิ้นนุ่มนวล

ปศุสัตว์ที่นำมาผลิต "เนื้อวัวฮิบะ" จะใช้วัวญี่ปุ่นขนดำที่มีเชื้อสายวัวตัวผู้พันธุ์จังหวัดฮิโรชิมะที่เพาะพันธุ์ในเมืองโชบาระ จ.ฮิโรชิมะ และเมื่อย้อนบรรพบุรุษขึ้นไป 3 รุ่น (พ่อ, พ่อของแม่, พ่อของแม่ของแม่) จะต้องมีรุ่นใดรุ่นหนึ่งมีต้นกำเนิดจาก "No.38-1 อิวาตะ"
 ระยะเวลาเลี้ยงขุนที่ฮิโรชิมะยาวนานที่สุดและเป็นแหล่งเลี้ยงสุดท้าย, เป็นวัวที่ผ่านการตอนแล้วหรือเป็นวัวตัวเมียที่ไม่เคยมีลูก และมีคุณภาพเนื้อระดับ 3 หรือมากกว่าตามเกณฑ์กำหนดโดยสมาคมจัดอันดับเนื้อแห่งญี่ปุ่น เนื้อที่ผ่านเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดได้จึงจะสามารถใช้ชื่อ "เนื้อวัวฮิบะ"

แหล่งผลิตปศุสัตว์ทำเนื้อวัวฮิบะ เมืองโชบาระตั้งอยู่ที่หุบเขาของภูมิภาคจูโกคุในภาคเหนือของ จ.ฮิโรชิมะ
 ในพื้นที่นี้มีประวัติศาสตร์ที่วัวญี่ปุ่นเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของผู้คนอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่ยุคโบราณ เป็นสัตว์ที่ขาดไม่ได้ในงานเกษตรกรรมหรือการผลิตเหล็กทาทาระ (2) และอื่นๆ
 ปี 1843 มีการคัดเลือก, ผสมข้ามพันธุ์วัวชั้นดีเป็นพิเศษจากในบรรดาวัวญี่ปุ่น สร้างพันธุ์ "อิวาคุระสึรุ" ขึ้นมาใหม่ซึ่งยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน หลังจากนั้นได้ผสมข้ามพันธุ์อย่างมีแบบแผนเป็นหมู่คณะในพื้นที่ เชื้อสายเฉพาะตัวถูกสร้างและวัวญี่ปุ่นขนดำชั้นดีก็ถือกำเนิดขึ้นเรื่อยมา
 ผลลัพธ์นี้ทำให้กิจการเพาะพันธุ์วัวของพื้นที่ได้รับการประเมินค่าอย่างสูง เช่น ได้รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงจากการแข่งขันสมรรถภาพวัวญี่ปุ่นทั่วประเทศครั้งที่ 3 ในปี 1977, รางวัลนายกรัฐมนตรี 2 ปีซ้อนจากการประกวดครั้งที่ 4 ในปี 1982 กับครั้งที่ 5 ในปี 1987 เป็นต้น
 ปัจจุบันความพยายามของพื้นที่เพื่อรับประกันคุณภาพสินค้ากับเพิ่มมูลค่ายังคงดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง

  1. วัวสึรุ : ชื่อเรียกวัวญี่ปุ่นชั้นดีที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดใกล้ชิดกันซึ่งได้รับการปรับปรุงเรื่อยมาในภูมิภาคจูโกคุ การผสมข้ามพันธุ์เริ่มในสมัยเอโดะตอนปลาย และมีประวัติศาสตร์ว่าพันธุ์ที่มีลักษณะพิเศษ เช่น ลักษณะโดยกำเนิด, การเจริญเติบโต, การขยายพันธุ์ และอื่นๆ ที่ดีเยี่ยมนั้นมีชื่อเรียกว่าสึรุ
  2. การผลิตเหล็กทาทาระ : วิทยาการสร้างเหล็กแบบญี่ปุ่นโบราณ โดยใส่ทรายเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบกับถ่านไม้สำหรับแยกออกซิเจนเข้าไปในเตาเตี้ยทรงกล่องทำจากดินเหนียว จากนั้นส่งลมเข้าไปแล้วเอาเหล็กออกมา วิธีนี้รับสืบทอดมาจากคาบสมุทรเกาหลีเมื่อศตวรรษที่ 6 ช่วงครึ่งหลัง และวิทยาการพัฒนาสมบูรณ์ในช่วงกลางสมัยเอโดะ

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น