ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก

รายการผลิตภัณฑ์ - ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก -

เมื่อคลิกในแต่ละชื่อหรือแต่ละรูปภาพจะสามารถดูรายละเอียดนั้นๆ ได้

รูปภาพ
19 ชิโมะโนะเซะคิฟุคุ
ชิโมะโนะเซะคิฟุคุ
ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก จังหวัดยามะงุจิ , จังหวัดฟุคุโอกะ 2016/10/12
23 ยามาโตะชิจิมิผลิตในจูซังโคะ
ยามาโตะชิจิมิผลิตในจูซังโคะ
ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก จังหวัดอะโอโมริ 2016/12/07
31 มิยากิแซลมอน
มิยากิแซลมอน
ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก จังหวัดมิยากิ 2017/05/26
36 ทะโกะโนะอุระชิราสุ (ลูกปลา)
ทะโกะโนะอุระชิราสุ (ลูกปลา)
ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก จังหวัดชิซุโอกะ 2017/06/23
47 หอยเชลล์อิวาเตะโนดะมูระอาราอูมิ
หอยเชลล์อิวาเตะโนดะมูระอาราอูมิ
ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก จังหวัดอิวะเทะ 2017/11/10
52 หอยชิจิมิยามาโตะทะเลสาบโองาวาระ
หอยชิจิมิยามาโตะทะเลสาบโองาวาระ
ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก จังหวัดอะโอโมริ 2017/12/15
69 ปูเอจิเซ็น
ปูเอจิเซ็น
ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก จังหวัดฟุคุอิ 2018/09/27
84 ปลาดาบโทโยชิมะ
ปลาดาบโทโยชิมะ
ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก จังหวัดฮิโรชิม่า 2019/09/09
88 ทาโนอุระ กิงดาจิ
ทาโนอุระ กิงดาจิ
ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก จังหวัดคุมะโมะโตะ 2019/12/10
89 หอยลายโอโนะ
หอยลายโอโนะ
ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก จังหวัดฮิโรชิม่า 2019/12/10
101 หอยชิจิมิทะเลสาบอาบาชิริ
หอยชิจิมิทะเลสาบอาบาชิริ
ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก จังหวัดฮอกไกโด 2020/11/18
114 Hirotawansan Ishikagegai / หอยอิชิคาเงะจากอ่าวฮิโรตะ
Hirotawansan Ishikagegai / หอยอิชิคาเงะจากอ่าวฮิโรตะ
ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก จังหวัดอิวะเทะ 2022/02/03

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น