ชิโมะโนะเซะคิฟุคุ

ชิโมะโนะเซะคิฟุคุ 1
※提供元:下関唐戸魚市場仲卸協同組合

หมายเลขจดทะเบียน 19
ชื่อของ GI ชิโมะโนะเซะคิฟุคุ
การแบ่งประเภท ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก
วันที่ลงทะเบียน 2016/10/12
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดยามะงุจิ , จังหวัดฟุคุโอกะ
จังหวัดยามะงุจิ ชิโมะโนะเซะคิชิ จังหวัดฟุคุโอกะ โมะจิคุ คิตะคิวชูชิ
ติดต่อที่อยู่

สหกรณ์พ่อค้าคนกลางตลาดปลา คะระโตะ ชิโมะโนะเซะคิ

5-50 คะระโตะโจ, ชิโมะโนะเซะคิชิ, จังหวัดยามะงุจิ

http://karato-n.axis.or.jp/

พื้นที่ผลิต

"ชิโมะโนะเซะคิฟุคุ" เป็นปลาสด ซึ่งนำโทระฟุกุตามธรรมชาติที่จับในพื้นที่ประมงในน่านน้ำใกล้กับญี่ปุ่นรวมทั้งโทระฟุกุที่เลี้ยงอยู่ในสถานที่เพาะเลี้ยงของแต่ละพื้นที่ในประเทศมาเพาะเลี้ยงในบ่อในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อสร้างคุณภาพเนื้อปลาที่ดีมีเนื้อกระชับและกำจัดพิษปลา รักษาความสดของปลา

ผู้ผลิต "ชิโมะโนะเซะคิฟุคุ" จะทำการรับเอาโทระฟุกุที่ถูกส่งมาที่ตลาดฮาเอะโดมะริตลาดขายส่งของท้องถิ่นชิโมะโนะเซะคิชิในสภาพปลาที่ยังเป็นๆ อยู่แล้วนำมาใส่ไว้ในบ่อเพาะเลี้ยงซึ่งอยู่ติดกับตลาดขายส่งนั้น ทำการเพาะเลี้ยงประมาณ 1-4 วัน ซึ่งวิธีนี้เป็นการทำให้ปลาคลายความเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนย้ายนำส่งพร้อมกันนั้นยังเป็นการขับอาหารและของเสียที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในร่างกายของโทระฟุกุออกสู่ภายนอก ให้อดอาหารเพื่อเป็นการกระชับเนื้อปลาให้มีเนื้อแน่น

และทำการคัดเลือกโทระฟุกุที่มีสภาพที่ดี ส่งไปยังสถานทำการแปรรูปของแต่ละผู้ทำการผลิตของ "ชิโมะโนะเซะคิฟุคุ" ที่อยู่ในพื้นที่ทำการผลิตในสภาพปลาที่ยังเป็นๆ การกำจัดพิษที่อยู่ในปลาจะกระทำโดยนักทำปลาฟุกุที่มีใบอนุญาต เพื่อเป็นการกำจัดส่วนที่มีพิษที่อยู่ในตัวของโทระฟุกุไม่ว่าจะเป็นรังไข่, ตับ, ไต, หัวใจ, ถุงน้ำดี, กระเพาะอาหาร, ลำไส้, ม้ามและเหงือกปลา การใช้มีดในการทำปลาและการล้างน้ำตรวจเช็คปลาด้วยตา ในการปฏิบัตินี้จำเป็นต้องมีใบอนุญาตเพื่อรับรองทักษะประสบการณ์ในการทำ สำหรับการแล่เนื้อปลาที่แยกเฉพาะส่วนที่รับประทานได้นั้นเพื่อเป็นการรักษาสภาพความสดของปลา การควบคุมอุณหภูมิเป็นจุดที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วภายในสถานที่ทำการแปรรูปจะตัองรักษาอุณหภูมิให้ต่ำกว่า 20 องศาอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีกรรมวิธีที่นำฟุกุที่ถูกแล่เนื้อแล้วจะล้างด้วยน้ำเย็นใส่น้ำแข็งนั้นมาใช้ร่วมด้วย

เดิมทีชิโมะโนะเซะคิ อยู่ติดทะเลซึ่งเป็นจุดวางไข่ของโทระฟุกุ อีกทั้งมีช่องแคบคันมงไคเคียวที่เชื่อมระหว่างทะเลญี่ปุ่นซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของโทระฟุกุกับทะเลเซโตะอุจิจึงเป็นสถานที่ผลิตโทระฟุกุตามธรรมชาติและมีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมการบริโภคฟุกุมาตั้งแต่สมัยโบราณ หลังจากนั้นในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1970 ได้เริ่มมีการเพาะเลี้ยงโทระฟุกุ จากการที่มีตลาดฮาเอะโดมะริซึ่งมีพร้อมด้วยที่เก็บน้ำเพาะเลี้ยงปลาจำนวนมากและอาคารเพื่อการแปรรูปสัตว์น้ำที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ เกิดขึ้น และการต่อตั้งรากฐานแห่งการเป็นจุดรวมของสินค้าที่ชิโมะโนะเซะคิจึงทำให้ชิโมะโนะเซะคิได้กลายมาเป็นแหล่งสำคัญในการเป็นจุดศูนย์รวมของสินค้าและกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ

ฟุกุจากทั่วประเทศที่นำเข้ามาสู่ตลาดฮาเอะโดมะรินั้น จะถูกคัดแยกขนาดอย่างละเอียดโดยแต่ละชาวประมง (เรือประมง) หรือผู้ทำการเพาะเลี้ยงปลาและถูกซื้อเข้ามาในตลาด ผู้ทำการผลิต "ชิโมะโนะเซะคิฟุคุ" จะทำการประเมินคุณภาพของฟุกุด้วยการตรวจเช็คด้วยสายตาที่คมเฉียบแหลมด้วยทักษะประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน พิจารณาตามประสบการณ์เพื่อแยกแยะขนาดของฟุกุและชาวประมงหรือผู้ทำการเพาะเลี้ยงที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้า นำสู่การแข่งขันประกวดราคาที่สูงในตลาดเป็นระบบที่สืบทอดต่อกันเรื่อยมา

ชิโมะโนะเซะคิฟุคุ 2
※提供元:下関唐戸魚市場仲卸協同組合

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น