ปูเอจิเซ็น

ปูเอจิเซ็น

หมายเลขจดทะเบียน 69
ชื่อของ GI ปูเอจิเซ็น
การแบ่งประเภท ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก
วันที่ลงทะเบียน 2018/09/27
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดฟุคุอิ
ติดต่อที่อยู่

Fukui Prefecture Fisheries Cooperative Associations
2-8-10 Ote, Fukui City, Fukui Prefecture, Japan

http://jf-fukui.a.la9.jp/

พื้นที่ผลิต

"ปูเอจิเซ็น" คือปูหิมะที่ถูกจับขึ้นบกที่ท่าเรือใน จ.ฟุคุอิ โดยใช้เรืออวนลากจับจากน่านน้ำ จ.ฟุคุอิและอาณาเขตทะเลบริเวณใกล้เคียง (ทะเลญี่ปุ่นทางฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรโนโตะ (1) เนื่องจากถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้อุณหภูมิต่ำตั้งแต่หลังจับจนก่อนเอาขึ้นบก ทำให้จุดเด่นอยู่ตรงความสดกับคุณภาพเนื้อที่ดี มันปู (2) กับอุจิโกะ (รังไข่) ที่สูญเสียความสดได้ง่ายก็ยังรักษารสอูมามิที่เข้มข้นเอาไว้ได้
 ปูชนิดนี้มีประวัติศาสตร์ถูกถวายแก่ราชวงศ์ในฐานะผลิตภัณฑ์พิเศษโดย จ.ฟุคุอิมายาวนานมากกว่า 90 ปี อีกทั้งยังเป็นผลผลิตทางทะเลที่เป็นหน้าตาของจังหวัดซึ่งรู้จักกันอย่างดีทั่วประเทศ ราคาต่อน้ำหนักสูงกว่าราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ

ทางด้านวิธีการผลิต "ปูเอจิเซ็น" นั้นหมายถึง "ปูหิมะ" ที่ถูกจับขึ้นบกที่ท่าเรือใน จ.ฟุคุอิ ด้วยการประมงโดยใช้อวนชายฝั่งหรือการประมงโดยใช้เรืออวนลากจับขนาดเล็กจากน่านน้ำ จ.ฟุคุอิและอาณาเขตทะเลบริเวณใกล้เคียง (ทะเลญี่ปุ่นทางฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรโนโตะ)
 ตั้งแต่หลังจับจนก่อนเอาขึ้นบก ปูจะถูกเก็บรักษาไว้ภายในแทงค์น้ำทะเลอุณหภูมิต่ำที่เย็นด้วยอุปกรณ์ทำความเย็นน้ำทะเล หรือภายในกล่องบรรจุปลาที่สุมน้ำแข็งไว้ข้างใต้
 เกณฑ์สำหรับส่งขาย สำหรับปูตัวผู้คือ "กระดองกว้าง 9 ซม.หรือมากกว่า แต่จำกัดเฉพาะปูที่ไม่ใช่มิซึกานิ (ปูหลังลอกคราบที่มีเปลือกนิ่ม) เท่านั้น" สำหรับปูตัวเมียคือ "ปูโตเต็มวัยที่ผ่านการวางไข่และอุ้มไข่อยู่ในท้อง แต่จำกัดเฉพาะปูที่ไม่ใช่ปู "อาคาโกะ" อุ้มไข่สีแดงที่ยังไม่เข้าระยะมีตา"

อาณาเขตทะเลญี่ปุ่นทางฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรโนโตะ เป็นสถานที่ที่แหล่งอาศัยของปูหิมะแพร่กระจายอยู่และเป็นเขตประมงจุดสำคัญของประเทศ ในจำนวนนั้น จ.ฟุคุอิมีชายฝั่งเอจิเซ็น (3) ซึ่งสภาพภูมิประเทศเป็นหลุมลึกกะทันหัน ทำให้เกิดแหล่งจับปูชั้นดีใกล้ชายฝั่ง จึงเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งผลิตปูหิมะมาตั้งแต่โบราณ มีผู้กระจายสินค้าที่ "ตาแหลม" พรั่งพร้อมด้วยประสบการณ์ซื้อขายปูหิมะอยู่มากมาย เพื่อจับปูหิมะที่มีคุณภาพถูกใจพวกเขาให้ได้อย่างสม่ำเสมอแล้ว ชาวประมงจึงลงแรงกับกระบวนการคัดสรรและการเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ำเพื่อคงสภาพความสดมาโดยตลอด
 "ปูเอจิเซ็น" จะถูกส่งขายแก่ผู้กระจายสินค้า, ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือโรงแรมแบบสดๆ นอกจากนี้ยังจำหน่ายปลีกเป็นปูหิมะต้ม คุณภาพอันดีเยี่ยมได้รับการประเมินอย่างสูง จนกลายเป็นสินค้าพิเศษอันดับหนึ่งของ จ.ฟุคุอิ

  1. คาบสมุทรโนโตะ : คาบสมุทรที่ยื่นจากบริเวณใจกลางภูมิภาคโฮคุริคุไปทางทิศเหนือสู่ทะเลญี่ปุ่น บริเวณใกล้เคียงมีทรัพยากรทางทะเลอุดมสมบูรณ์ โด่งดังจากปลาค็อดกับปลาหางเหลือง, ปลาหมึก นอกจากนี้พื้นที่นี้ยังมีทรัพยากรท่องเที่ยวอุดมสมบูรณ์อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นตลาดเช้าวาจิมะ, วาจิมะนุริ, สถานที่ที่มีทัศนียภาพชายฝั่งสวยงาม เช่น รคโคซากิหรือโซโตอุระ-อุจิอุระ เป็นต้น, บ่อน้ำพุร้อนวาคุระ
  2. มันปู : ส่วนประกอบคล้ายมิโสะ-น้ำข้นเหนียวเมื่อแกะกระดองปูออกมา ในเชิงชีววิทยาคืออวัยวะส่วนที่เรียกว่า hepatopancreas (ตับและตับอ่อน) ที่ญี่ปุ่นมีผู้ชอบรับประทานเยอะเพราะรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ และเป็นอาหารที่มูลค่าสูง
  3. ชายฝั่งเอจิเซ็น : ชื่อเรียกแนวชายฝั่งที่ติดกับทะเลญี่ปุ่นโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่แหลมเอจิเซ็นทางตอนกลางเหนือของ จ.ฟุคุอิ ไม่มีการแบ่งเขตภูมิศาสตร์ชัดเจน ภูมิประเทศลานตะพักชายฝั่งที่เกิดจากแผ่นดินยกตัวสูงขึ้น และชายฝั่งหน้าผากับทัศนียภาพหน้าผาที่เกิดจากคลื่นกัดเซาะนั้นทอดยาวต่อเนื่อง กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น