มิยากิแซลมอน

มิยากิแซลมอน

หมายเลขจดทะเบียน 31
ชื่อของ GI มิยากิแซลมอน
การแบ่งประเภท ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก
วันที่ลงทะเบียน 2017/05/26
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดมิยากิ
อิชิโนะมากิชิ, โอนะกาวาโจ, มินามิซังริคุโจ, เคะเซนนูมะชิ
ติดต่อที่อยู่

สมาคมส่งเสริมมิยากิ กินซะเคะ

1-27 ไคเซ, อิชิโนะมากิชิ, จังหวัดมิยากิ

http://www.miyagi-ginzake.jp/

พื้นที่ผลิต

"มิยากิแซลมอน" เป็นกินซะเคะ (ปลาแซลมอนสีเงิน) ที่ผลิตในจังหวัดมิยากิ หลังจากการนำขึ้นบกจะทำการจัดการขั้นต้นเพื่อรักษาความสดและความอร่อยที่มีอยู่ในกินซะเคะไว้ เป็นปลาที่มีคุณภาพสูงและมีระดับความสดสูง คุณลักษณะพิเศษดังกล่าวเป็นผลมาจากการทำการรักษาความสดเบื้องต้น เมื่อลงมีดเพื่อทำการแล่เนื้อปลา เนื้อปลาที่ได้สัมผัสมีดนั้น และมีเนื้อที่มีความเป็นมันวาวและเต่งตึง มีความสดในระดับเป็น "ซะเคะที่สามารถรับประทานเป็นซาชิมิได้"

ซะเคะนั้น ได้นำมารับประทานแต่ครั้งโบราณตั้งแต่สมัยโจมง ถือเป็นพันธุ์ปลาที่ขาดไปเสียมิได้สำหรับใช้เป็นอาหารบริโภคในชีวิตประจำวันของประเทศ กินซะเคะธรรมชาติเป็นพันธุ์ปลาน้ำเย็นที่อาศัยอยู่ในทะเลโอฮอตสก์และแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือ เดิมทีนั้นไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น แต่เนื่องจากเป็นปลาที่เจริญเติบโตเร็วจึงนำมาเป็นพันธุ์ปลาที่เหมาะสำหรับการเลี้ยงแพร่พันธุ์ ที่จังหวัดมิยากิ ได้เริ่มทำการเพาะพันธุ์ปลาอย่างจริงจังในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1970 และตั้งแต่ประมาณปีค.ศ. 1996 เป็นต้นมาได้เปลี่ยนอาหารสำหรับเลี้ยงปลาจากเหยื่อปลาที่ยังเป็นๆ อยู่นั้นมาเป็นการให้อาหารที่ทำขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีการขึ้นรูปและแปรรูปอาหาร ซึ่งทำให้กลิ่นคาวจากเหยื่อเป็นๆ ที่เคยทำผ่านมานั้นหมดไป ส่งผลให้มีรสชาติที่ดีขึ้นเป็นลำดับ ประกอบกับวิธีการทำปลาที่เรียกว่าอิเคะจิเมะนั้นเป็นเทคนิคการทำปลาที่รักษาความสดของปลาเพิ่มขึ้น ดำเนินการผลิตกินซะเคะที่เลี้ยงเพาะพันธุ์สำหรับรับประทานดิบ อิเคะจิเมะนั้นเป็นกรรมวิธีการตัดประสาทส่วนกลางของปลาโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าคิริ (สว่าน) หรืออื่นๆ และทำให้เลือดออก แล้วนำมาแช่ลงในถังน้ำทะเลที่รักษาอุณหภูมิให้ต่ำกว่าประมาณ 5 ℃

ที่จังหวัดมิยากินี้ มีวัฒนธรรมการรับประทานกินซะเคดิบที่ได้จากการเพาะพันธุ์นี้มาตั้งแต่อดีตมาจนถึงทุกวันนี้ ในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษ 1990 สมาคมสหกรณ์การประมงจังหวัดมิยากิได้ดำเนินการเสนอการรับประทานกินซะเคะดิบในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการขยายความต้องการทางตลาด

ชายฝั่งเกาะโอชิคะฮันโตของจังหวัดมิยากิมีชายฝั่งเว้าแหว่ง (ria coast) ซึ่งเป็นที่โดดเด่น น้ำทะเลนั้นมีความลึก มีน้ำทะเลที่เงียบสงบและอ่าวที่เหมาะสำหรับการเพาะพันธุ์ปลาอยู่มากมาย อีกทั้งถึงประมาณช่วงท้ายของเดือนกรกฎาคมนั้นน้ำทะเลจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า 20 ℃ นอกจากภายในตัวจังหวัดและเขตใกล้เคียงยังมีแหล่งทำการผลิตลูกปลา (การฟักไข่ปลาเทียมไปจนถึงการเลี้ยงลูกปลาเกิดใหม่ๆ) อยู่มากมายซึ่งใช้ประโยชน์จากน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะอันอุดมสมบูรณ์จากเทือกเขาซะโอซัง จากแหล่งทำการผลิตดังกล่าวนี้ สามารถทำการขนส่งลูกปลาที่เกิดใหม่มาถึงสถานเพาะพันธุ์ปลาในทะเลโดยใช้เวลาสั้นๆ ได้ ซึ่งถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะเลี้ยงกินซะเคะเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากที่กล่าวมาแล้วนี้ในพื้นที่ทำการผลิต "มิยากิแซลมอน" นี้ยังมีสถานที่แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและตลาดปลาอยู่โดยทั่วไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำปลาที่พร้อมสรรพสามารถทำปลาที่ถูกนำขึ้นบกอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาสภาพความสดของปลา ในช่วงเดือนมีนาคม - เดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นฤดูของปลานั้น สามารถนำส่งปลาที่นำขึ้นบกไปถึงมือผู้บริโภคได้ภายในวันเดียวกันนั้น

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น