หอยชิจิมิทะเลสาบอาบาชิริ

หอยชิจิมิทะเลสาบอาบาชิริ

หมายเลขจดทะเบียน 101
ชื่อของ GI หอยชิจิมิทะเลสาบอาบาชิริ
การแบ่งประเภท ปลาและสัตว์น้ำมีเปลือก
วันที่ลงทะเบียน 2020/11/18
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดฮอกไกโด
เมืองอาบาชิริ และ อ.โอโซระ เขตปกครองอาบาชิริ
ติดต่อที่อยู่

Nishi-Abashiri Fisheries Cooperative

1-7-1 Omagari, Abashiri City, Hokkaido Prefecture

https://jfnishiabashiri.sakura.ne.jp/web/

พื้นที่ผลิต

"หอยชิจิมิทะเลสาบอาบาชิริ" คือหอยชิจิมิยามาโตะ (1) ตัวใหญ่ที่ใช้เวลาเติบโต 7 ปีหรือมากกว่านั้น ภายใต้ภูมิอากาศเย็นของแถบอาบาชิริใน จ.ฮอกไกโด
 รู้จักกันดีในฐานะผู้บุกเบิกการผลิตหอยชิจิมิในฮอกไกโด ซื้อขายกันในราคาแพงประมาณ 1.5 เท่าของราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบยอดนิยมที่มีสีสวย มันเงา และเคี้ยวอร่อย

เป้าหมายที่จะจับมาส่งขายเป็น "หอยชิจิมิทะเลสาบอาบาชิริ" คือ หอยชิจิมิยามาโตะที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบอาบาชิริและบางส่วนของแม่น้ำอาบาชิริใน จ.ฮอกไกโด
 วิธีประมงทำโดยใช้อุปกรณ์ตักโกยที่เรียกว่า "โจเร็น" แบบติดไอพ่นในการกวาดลากไปตามก้นน้ำ หอยที่ถูกจับมาจะใช้เครื่องคัดแยกบนเรือเพื่อคัดแยกตามความกว้างของเปลือก หลังจากนั้นจะคัดหอยที่เปลือกเป็นรอยหรือก้อนหินออกไปด้วยตาเปล่า และหอยที่ขนขึ้นบกแล้วจะนำไปคัดเปลือกหอยเปล่าออกอีกที
 เกณฑ์ส่งขายคือ เปลือกมีความกว้าง (ส่วนที่กว้างที่สุดของเปลือก) 14 mm หรือมากกว่านั้น และจำนวนที่สามารถจับได้ต้องอยู่ภายในปริมาณที่สหกรณ์การประมงนิชิอาบาชิริประกาศไว้ล่วงหน้า

ทะเลสาบอาบาชิริเป็นทะเลสาบน้ำกร่อย โดยแม่น้ำอาบาชิริที่มีต้นกำเนิดจากภูเขาอาโฮโระได้ไหลลงไปตามพื้นที่หุบเขา ไหลผ่านที่ราบไปรวมกับแม่น้ำบิโฮโระก่อนไหลลงทะเลสาบ ปัจจุบันปริมาณหอยชิจิมิที่จับได้จากที่นี่ครองสัดส่วน 90% หรือมากกว่านั้นของฮอกไกโดทั้งหมด ถือเป็นแหล่งผลิตใหญ่ที่สุดของฮอกไกโด
 ปี 1972 ได้เริ่มกิจการจำหน่ายร่วมกับสหกรณ์การประมง และก่อตั้งระบบกระจายส่ง "หอยชิจิมิทะเลสาบอาบาชิริ" ไปขาย ตั้งแต่ปี 1985 เป็นต้นมา มีการสำรวจปริมาณทรัพยากรกับการขยายพันธุ์ และอื่นๆ ภายใต้คำชี้แนะของสถาบันวิจัยและภาครัฐ ที่แหล่งผลิตนำผลการสำรวจมาใช้วางแผนการผลิตรายปี ปฏิบัติตามเกณฑ์ปริมาณการจับต่อปีและในแต่ละวัน จึงทำให้รักษาปริมาณการจับหอยที่สม่ำเสมอราว 800 ตันได้ทุกปี
 นับตั้งแต่ปี 1994 มีความพยายามในการพัฒนาทั้งด้านทรัพยากรกับคุณภาพ เช่น ตั้งข้อกำหนดเรื่องขนาดหอยที่จะจับส่งขายซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อดูแลบริหารทรัพยากรและเพื่อให้จับหอยชิจิมิได้ขนาดใหญ่กว่าเดิม เป็นต้น
 ปริมาณที่จับได้ในปี 2019 อยู่ที่ประมาณ 606 ตัน จำนวนชาวประมงมี 38 คน

  1. หอยชิจิมิยามาโตะ: หอยกาบคู่ที่รับประทานได้ จับได้ในพื้นที่น้ำกร่อย เป็นหอยเฉพาะถิ่นญี่ปุ่น

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น