หัวไชเท้าผึ่งลมหนาวโอกูฮิดะยามาโนมูระ

หมายเลขจดทะเบียน 48
ชื่อของ GI หัวไชเท้าผึ่งลมหนาวโอกูฮิดะยามาโนมูระ
การแบ่งประเภท อาหารแปรรูป
วันที่ลงทะเบียน 2017/11/10
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดกิฟุ
ภูมิภาคหมู่บ้านยามาโนมูระ (รวมทั้งเขตคามิโอกาโจ, โมริโมะ, อิวาอิดานิ, ชิโมโนโมโตะ, เซโตะ, วาซาฟุ และอุตสึโบ) เมืองคามิโอกะ, เมืองฮิดะ
ติดต่อที่อยู่

กลุ่มซูซูชิโระ

451-2, Shimonomoto, Kamiokacho, Hida City, Gifu Prefecture

พื้นที่ผลิต

"โอกูฮิดะ ยามาโนมูระ คัมโบชิ ไดกง" หรือ "หัวไชเท้าผึ่งลมหนาวโอกูฮิดะยามาโนมูระ" คือ อาหารทรงคุณค่าที่ผ่านการถนอมอาหารไว้ โดยผลิตในช่วงเดือนฤดูหนาวในภูมิภาคหมู่บ้านยามาโนมูระ ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล สูง 1,000 เมตร อยู่ในจังหวัดกิฟุ
 หัวไชเท้าต้มที่ฝานเป็นแว่น ๆ จะผ่านการนำมาผึ่งลมหนาวในพื้นที่ผลิตระหว่างฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิลดต่ำถึง -20 องศาเซลเซียส การปล่อยให้ผ่านความหนาวจัดในช่วงกลางคืนและผ่านช่วงน้ำแข็งละลายในช่วงกลางวันเป็นวัฏจักรซ้ำ ๆ จะทำให้ "หัวไชเท้าผึ่งลมหนาวโอกูฮิดะยามาโนมูระ" พัฒนาลักษณะพิเศษขึ้นมา โดยมีรูปลักษณ์ภายนอกกลายเป็นสีเหลืองอำพัน มีความหวานเข้มข้นตามแบบหัวไชเท้า และให้รสสัมผัสทางอาหารอย่างกรุบกรอบ การนำหัวไชเท้าเนื้อหนาที่ฝานเป็นแว่นออกผึ่งนั้นคือปัจจัยที่ทำให้เกิดรสสัมผัสทางอาหารกรุบ ๆ

ในพื้นที่ผลิต กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การปลูกหัวไชเท้าซึ่งเป็นวัตถุดิบไปจนถึงการผลิตหัวไชเท้าผึ่งลมหนาวนั้นถือเป็นขั้นตอนบูรณาการต่อเนื่อง
 อันดับแรก ผู้ผลิตเก็บหัวไชเท้าสดที่ยังมีต้นเขียวติดคาไว้ภายในดินหรือภายในห้อง เพื่อรักษาความสด จากนั้นรอให้อุณหภูมิต่ำสุดลดลงจนต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
ในช่วงใดช่วงหนึ่งตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงมกราคม นำหัวไชเท้าที่เก็บไว้มาล้างอย่างระมัดระวังทีละหัว จากนั้นหั่นเป็นแว่นให้หนา 1.5-2 เซนติเมตร แล้วนำไปต้มในหม้อขนาดใหญ่
 ในขั้นต่อไป ผู้ผลิตนำไม้มาเสียบหัวไชเท้าต้ม ทิ้งไว้ให้แห้งเองที่กลางแจ้งเป็นเวลาประมาณ 30 วัน จากนั้นนำกลับเข้าไปทำให้แห้งภายในห้องและตรวจสอบยืนยันคุณภาพ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็นำ "หัวไชเท้าผึ่งลมหนาวโอกูฮิดะยามาโนมูระ" ออกสู่ตลาด

สภาพที่จำเป็นสำหรับการผลิต "หัวไชเท้าผึ่งลมหนาวโอกูฮิดะยามาโนมูระ" คือ ความสามารถในการนำหัวไชเท้าออกผึ่งลมภายนอกเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง หมู่บ้านยามาโนมูระอยู่ในบริเวณที่สูง 1,000 เมตรในพื้นที่ที่มีหิมะตกหนัก ในช่วงกลางฤดูหนาว อุณหภูมิลดลงถึง -20 องศาเซลเซียส จึงเหมาะแก่การผลิต "หัวไชเท้าผึ่งลมหนาวโอกูฮิดะยามาโนมูระ" ซึ่งจำเป็นต้องใช้ช่วงเวลาผึ่งลมหนาวไม่น้อยกว่า 1 เดือน นอกจากนี้ ช่วงฤดูหนาว หมู่บ้านยามาโนมูระมีหิมะตกสูงถึงราว 2 เมตร ช่วยป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้ามาติดหัวไชเท้าขณะที่ผึ่งไว้ข้างนอก สภาพอากาศเช่นนี้ทำให้ภูมิภาคนี้เหมาะแก่การผลิตหัวไชเท้าผึ่งลมหนาวคุณภาพสูง
 บรรดาผู้ผลิตใช้สภาพหนาวจัดของฤดูหนาวในยามาโนมูระให้เกิดประโยชน์สำหรับการผลิตหัวไชเท้าผึ่งลมหนาว เป็นการถนอมอาหารเอาไว้ โดยทำเช่นนี้มาตั้งแต่สมัยก่อน และผู้ผลิตรุ่นปัจจุบันได้สืบทอดกระบวนการผลิตดั้งเดิมที่พัฒนาขึ้นในประวัติศาสตร์อันยาวนานของภูมิภาคนี้ต่อมา
 ในหมู่บ้านยามาโนมูระ เดิมหัวไชเท้าผึ่งลมหนาวผลิตโดยครัวเรือนท้องถิ่นเพื่อการบริโภคของตัวเอง แต่หลังจากมีการก่อตั้ง "กลุ่มซูซูชิโระ" ซึ่งเป็นองค์กรผู้ผลิต ทางกลุ่มได้ประมวลกระบวนการผลิตให้เกิดเอกภาพ และการจำหน่ายหัวไชเท้าผึ่งลมหนาวก็เริ่มต้นในปี 1986 ในชื่อผลิตภัณฑ์ "โอกูฮิดะ ยามาโนมูระ คัมโบชิ ไดกง" หรือ "หัวไชเท้าผึ่งลมหนาวโอกูฮิดะยามาโนมูระ"

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น