ส้มยูสึโมโนเบะ

ส้มยูสึโมโนเบะ

หมายเลขจดทะเบียน 96
ชื่อของ GI ส้มยูสึโมโนเบะ
การแบ่งประเภท ผลไม้
วันที่ลงทะเบียน 2020/06/29
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดโคจิ
เมืองคามิ
ติดต่อที่อยู่

Kochi Prefecture Agricultural Cooperative

5015-1 Godaisan, Kochi City, Kochi Prefecture

พื้นที่ผลิต

"ส้มยูสึโมโนเบะ" คือส้มยูสึที่พัฒนาเฉพาะสำหรับบริโภคเป็นผลไม้สด
 การใช้เวลาลงแรงดูแลจัดการการเพาะปลูก ทำให้ "ส้มยูสึโมโนเบะ" มีลักษณะเด่นคือ รอยแผลภายนอกน้อย และระยะเวลาที่เก็บรักษาไว้ได้ (อายุการเก็บรักษา) หลังส่งออกขายที่ยาวนาน ด้วยเหตุนี้เอง ในขณะที่สัดส่วนการส่งขายสำหรับบริโภคเป็นผลไม้สดโดยเฉลี่ยทั้งประเทศของส้มยูสึอยู่ที่ 18% "ส้มยูสึโมโนเบะ" มีสัดส่วนส่งขายสูงโดดเด่นถึง 69% (ปี 2017)
 ตลาดซื้อขายให้การประเมินสูงในด้านการจัดส่งสินค้ามาขายที่สม่ำเสมอในระยะยาว, การคัดเลือกอย่างเข้มงวด, อายุการเก็บรักษาที่นาน และอื่นๆ มีคำสั่งซื้อที่ระบุเจาะจงเอา "ส้มยูสึโมโนเบะ" อยู่มากมาย

แหล่งผลิต "ส้มยูสึโมโนเบะ" อยู่ภายในเมืองคามิ จ.โคจิ หลังเก็บเกี่ยวแล้วจะเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นลดอุณหภูมิเบื้องต้น เวลาส่งขายจะคัดเลือก 2 ครั้ง โดยปฏิบัติตามตารางเกณฑ์ส่งขายซึ่งยึดจาก"เกณฑ์ส่งขายส้มยูสึ" ที่สหกรณ์การเกษตรจังหวัดโคจิกำหนดขึ้น

แหล่งผลิตมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีที่ประมาณ 15℃ ฝนตกมากแต่มีพื้นที่ทำสวนผลไม้ที่ระบายน้ำได้ดีอยู่เยอะ จึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการปลูกส้มยูสึ ผลส้มจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในเดือนตุลาคม จากช่วงเวลานี้เป็นต้นไป อุณหภูมิของแหล่งผลิตนี้จะต่ำลงเมื่อเทียบกับแหล่งผลิตแห่งอื่นในตัวจังหวัด ซึ่งทำให้คนหันมาเก็บเกี่ยวผลส้มสีเหลืองสดที่ได้รับการตีค่าสูงจากตลาดกันมากขึ้น
 การเพาะปลูกส้มยูสึในแหล่งผลิตนี้ เริ่มขึ้นจากการปลูกต้นกล้าส้มยูสึ 130 ต้นเมื่อปี 1960 ในสมัยนั้นส้มยูสึจะถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบทำน้ำผลไม้เป็นหลัก แต่ที่นี่ได้ริเริ่มเพาะปลูกกับจำหน่ายสำหรับบริโภคเป็นผลไม้สดมาโดยตลอด
 ปัจจุบันในปี 2018 เนื้อที่เพาะปลูกมีขนาดรวม 145 เฮกตาร์ ผู้ผลิต 172 ราย ปริมาณการผลิต (ปริมาณที่ส่งขายเป็นผลไม้สด) 807 ตัน เป็นแหล่งผลิตส้มยูสึสำหรับบริโภคสดอันดับ 1 ของญี่ปุ่น

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น