บังเปย์ยุสินค้าเฉพาะยัตสึชิโระ

บังเปย์ยุสินค้าเฉพาะยัตสึชิโระ

หมายเลขจดทะเบียน 94
ชื่อของ GI บังเปย์ยุสินค้าเฉพาะยัตสึชิโระ
การแบ่งประเภท ผลไม้
วันที่ลงทะเบียน 2020/03/30
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดคุมะโมะโตะ
เมืองยัตสึชิโระ, อ.ฮิคาวะ เขตปกครองยัตสึชิโระ
ติดต่อที่อยู่

Yatsushiro GI Brand Promotion Association

2690 Furushiro Town, Yatsushiro City, Kumamoto Prefecture

พื้นที่ผลิต

"บังเปย์ยุสินค้าเฉพาะยัตสึชิโระ" คือ พืชตระกูลส้มขนาดใหญ่ โดยผลที่ใหญ่ๆ มีน้ำหนักเกิน 4 กิโลกรัม
 ลักษณะเด่นคือ มีกลิ่นหอมแบบพืชตระกูลส้มฉุนแรง มีรสหวานพอดีและรสเปรี้ยวสดชื่น และมีรสชาติเป็นเลิศ

คุ้นเคยกันในฐานะผลไม้ที่เป็นหน้าเป็นตาของยัตสึชิโระ ได้รับการประเมินค่าจากตลาดในฐานะของขวัญชั้นสูงที่มอบช่วงปลายปี (1) ด้วยเช่นกัน

พันธุ์ที่ใช้เพาะปลูก "บังเปย์ยุสินค้าเฉพาะยัตสึชิโระ" คือบังเปย์ยุ
 วิธีเพาะปลูกจะทำโดยผสมเกสรด้วยฝีมือมนุษย์ในช่วงออกดอก เพื่อเร่งการติดผลและเร่งให้ผลโต อีกทั้งยังเด็ดผลเพิ่มระยะห่างเพื่อกระตุ้นให้ผลใหญ่ นอกจากนี้ยังตัดแต่งกิ่งและเอาถุงครอบผลเพื่อทำให้รูปลักษณ์ภายนอกดูดีขึ้นด้วย
 เกณฑ์ส่งขายคือ มีเส้นผ่าศูนย์กลางตามแนวขวาง 15 เซนติเมตรหรือมากกว่า ผลมีสีติดอยู่ทั่วเกือบทั้งผล แต่ผลใดที่มีรอยแผลหรือเสียหายจากโรคกับแมลงเกิน ½ ของผลจะนำไปทำสินค้าแปรรูป

พื้นที่ยัตสึชิโระมีผืนดินอุดมสมบูรณ์ระบายน้ำดีและมีน้ำปริมาณมาก อีกทั้งยังเป็นพื้นที่อากาศอบอุ่นที่ได้รับอิทธิพลจากความยาวของระยะเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นกับลมทะเลจากทะเลยัตสึชิโระ (2) จึงเหมาะเป็นแหล่งผลิตบังเปย์ยุ
 พื้นที่นี้มีประวัติศาสตร์เพาะปลูกผลไม้ขนาดใหญ่ เช่น ส้มโอ และอื่นๆ มาตั้งแต่โบราณ
 ถิ่นกำเนิดของบังเปย์ยุคาดกันว่าอยู่ที่โพลินิเซียกับมาเลเซีย ถูกนำเข้ามาญี่ปุ่นเมื่อปี 1930 หลังจากนำเข้ามาแล้วก็ประสบภาวะหาพื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกในประเทศไม่ได้อยู่พักหนึ่ง จนกระทั่งปลูกบนพื้นที่ยัตสึชิโระและแน่ใจว่าที่นี่คือพื้นที่เหมาะสมเมื่อปี 1951 หลังจากนั้นได้มีการวางรากฐานวิทยาการกับวิธีเพาะปลูกที่จำเป็นสำหรับผลิตบังเปย์ยุผลใหญ่ยักษ์เรื่อยมา
 "บังเปย์ยุสินค้าเฉพาะยัตสึชิโระ" รักษาคุณภาพสินค้าตรงตามมาตรฐานส่งขายที่กำหนดเมื่อปี 1965 และถูกส่งขายเป็นสินค้าเฉพาะของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมาได้ส่งออกไปขายที่ฮ่องกง และใช้เป็นของขวัญที่มอบให้กันช่วงตรุษจีน (3) ด้วย
 ปัจจุบันประมาณ 90% ของการผลิตบังเปย์ยุทั่วประเทศมาจากพื้นที่ยัตสึชิโระ ปริมาณส่งขายในปี 2018 อยู่ที่ 800 ตัน

  1. ของขวัญชั้นสูงที่มอบช่วงปลายปี (ของขวัญปลายปี) : ในญี่ปุ่น ผู้คนมักมอบของขวัญกันปีละ 2 ครั้งเพื่อแสดง "ความรู้สึกขอบคุณ" แก่ผู้คนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ของขวัญในฤดูร้อนเรียกว่า "โอชูเก็น" ส่วนของขวัญปลายปีเรียกว่า "โอเซโบะ"
  2. ทะเลยัตสึชิโระ : ทะเลในที่ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ จ.คุมาโมโตะไปจนถึง จ.คาโกชิมะบนเกาะคิวชูฝั่งตะวันตก ทางเหนือเชื่อมต่อทะเลอาริอาเกะ ทางใต้เชื่อมต่อทะเลจีนตะวันออก ชายฝั่งเว้าแหว่งมีเวิ้งน้ำกินพื้นที่เว้าเข้าไปลึก ถือเป็นทะเลในที่มีความเป็นพื้นที่ปิดมากที่สุดในญี่ปุ่น
  3. ตรุษจีน : วันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินแบบเก่าที่จัดงานในจีน, ไต้หวัน, เกาหลีใต้, มองโกเลีย, เวียดนาม, สิงคโปร์, มาเลเซีย และอื่นๆ

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น