มะเดื่อโอทาเกะ

มะเดื่อโอทาเกะ

หมายเลขจดทะเบียน 93
ชื่อของ GI มะเดื่อโอทาเกะ
การแบ่งประเภท ผลไม้
วันที่ลงทะเบียน 2020/03/30
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดอะคิตะ
เมืองนิคาโฮะ
ติดต่อที่อยู่

Otake Fig Association

24 Aza Shimogo, Otake, Nikaho City, Akita Prefecture

"มะเดื่อโอทาเกะ" คือ มะเดื่อขนาดเล็กที่เปลือกผลยังคงมีสีเขียวแม้สุกแล้ว
 สำหรับประโยชน์ใช้สอยหลักนั้น นอกจากทำลูกกวาดมะเดื่อแล้วยังนำไปแปรรูปเป็นแยม, คอมโพท, ซอส และอื่นๆ ด้วย
 เนื่องจากมีสีสวย, กลิ่นหอมและมีรสหวานแบบชั้นสูง, ความแข็งพอดีไม่เละตอนต้ม จึงได้รับการประเมินค่าว่าเหมาะเป็นวัตถุดิบทำสินค้าแปรรูปทุกแบบ และถูกซื้อขายในราคาสูงกว่ามะเดื่อสำหรับแปรรูปจากแหล่งผลิตอื่นที่ส่งขายช่วงเดียวกัน

"มะเดื่อโอทาเกะ" ใช้ "พันธุ์บรันสวิก" หรือสายพันธุ์ที่มีลักษณะพิเศษเทียบเท่ากันเป็นพันธุ์ปลูกและต้องปลูกในแหล่งผลิต ถูกเก็บเกี่ยวในตอนที่ผลยังแข็ง แล้วนำส่งขายแยกตามขนาด
 สำหรับเกณฑ์ส่งขาย ผลผลิตที่เสื่อมคุณภาพจากการเน่าเสียและรอยแผล, สุกมากเกินไปจะไม่นำส่งขาย

วัฒนธรรมการนำมะเดื่อที่ปลูกภายในบ้านซึ่งยังไม่สุกไปทำลูกกวาดเพื่อเป็นเสบียงกรังในฤดูหนาวนั้น ได้ฝังรากในตอนกลางและใต้ของ จ.อาคิตะมาตั้งแต่โบราณ
 โดยทั่วไปมะเดื่อไม่ทนต่ออากาศหนาว แต่เมืองนิคาโฮะตั้งอยู่ตอนใต้ของชายฝั่ง จ.อาคิตะ มีหิมะทับถมน้อยและอุณหภูมิสูงกว่าจุดอื่นในจังหวัด จึงสามารถปลูกมะเดื่อได้
 ในแหล่งผลิตนั้น องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ผลิต, กลุ่มผู้ผลิต, เทศบาลบริหาร, ผู้แปรรูป และอื่นๆ ได้ประสานงาน และเพิ่มคุณภาพกับขยายการผลิตมะเดื่อแปรรูปตลอดมาตั้งแต่ปี 1975 โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ในพื้นที่กับก่อตั้งแหล่งผลิต
 พื้นที่เพาะปลูกในปี 2017 มีประมาณ 16 เฮกตาร์

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น