ด้านหน้าเสื่อทาทามิอิกุสะของจังหวัดคุมะโมะโตะ

ด้านหน้าเสื่อทาทามิอิกุสะของจังหวัดคุมะโมะโตะ
※提供元:熊本県いぐさ・畳表活性化連絡協議会

หมายเลขจดทะเบียน 9
ชื่อของ GI ด้านหน้าเสื่อทาทามิอิกุสะของจังหวัดคุมะโมะโตะ
การแบ่งประเภท อื่นๆ
วันที่ลงทะเบียน 2016/02/02
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดคุมะโมะโตะ
ยะซึชิโระชิ, ฮิกาวาโจ ยะซึชิโระกุน, อุคิชิ
ติดต่อที่อยู่

JA Yatsushiro area
 2690 Furushiro-machi, Yatsushiro-city, Kumamoto Prefecture, 866-0043, JAPAN
 https://www.ja-yatsushiro.or.jp

JA Kumamoto Uki
 302-2, Matsubasemachi Kugu, Uki City, Kumamoto Prefecture, JAPAN
 https://www.jauki.or.jp/

พื้นที่ผลิต

"ด้านหน้าเสื่อทาทามิอิกุสะของจังหวัดคุมะโมะโตะ" เป็นด้านหน้าเสื่อทาทามิคุณภาพสูงมีความงดงามซึ่งได้จากการทอและการแปรรูปวัตถุดิบ "อิกุสะของจังหวัดคุมะโมะโตะ" ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการย้อมสีอันดั้งเดิมที่เรียกว่า "โดโระโซะเมะ"

จากการที่มีการปลูกอิกุสะในเขตยะซึชิโระชิ, ฮิกาวาโจ, อุคิชิ, อะสะกิริโจ จังหวัดคุมะโมะโตะซึ่งถือเป็นจำนวนประมาณ90% ของปริมาณการผลิตทั่วประเทศ ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงอิกุสะก็จะนึกถึงสิ่งที่เป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์จากจังหวัดคุมะโมะโตะ "อิกุสะของจังหวัดคุมะโมะโตะ" นั้นโครงสร้างแบบเส้นใยฝ้ายสีขาวที่อยู่ด้านในของอิกุสะนั้นมีรูปร่างที่ก่อขึ้นเป็นแบบรังผึ้งที่เรียกว่า (honeycomb) มีความหนาแน่นที่สูง มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมทั้งในด้านประสิทธิภาพในการปรับความชื้นและการดูดซับสารที่เป็นพิษได้

กรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมที่ดำเนินควบคู่กับประวัติศาสตร์การปลูกอิกุสะซึ่งเรียกว่าการทำ "โดโระโซเมะ" อิกุสะจะถูกนำมาจุ่มลงในน้ำซึ่งได้จากการละลายดินธรรมชาติกับน้ำให้มีระดับความเข้มข้นพอเหมาะจุ่มโดยทั่วซึ่งจะดำเนินขั้นตอนนี้ในทันทีหลังจากทำการเก็บเกี่ยวอิกุสะ อิกุสะแต่ละต้นทุกซอกทุกมุมจะติดสีดิน (โดโระ) ซึ่งจะทำให้ได้มาซึ่งอิกุสะคุณภาพดีที่ปรับความเงางามและโทนสีแล้ว ด้านหน้าเสื่อทาทามิที่ทอออกมาจะมีโทนสีงดงาม ความรู้สึกของผิวสัมผัสที่ดีและมีกลิ่นหอมอย่างเป็นเอกลักษณ์ของเสื่อทาทามิ

ในการทอด้านหน้าเสื่อทาทามินั้นความยาวของอิกุสะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ยิ่งมีก้านยาวเท่าไรก็ยิ่งจะได้ด้านหน้าเสื่อที่มีความงดงามมีโทนสีที่มีความเป็นหนึ่งเดียว ลักษณะภูมิอากาศของเขตนี้ลักษณะร่วมกันคืออุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างอุณหภูมิที่ลดต่ำลงก่อนที่ที่นาจะจับตัวเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาวเดือนมกราคม-เดือนมีนาคมและอุณหภูมิที่สูงขึ้นในช่วงฤดูร้อน และความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงของความนานของช่วงเวลาที่แดดออกในตอนกลางวันของเดือนพฤษภาคมและระยะเวลาสั้นๆ ของช่วงเวลาที่แดดออกในตอนกลางวันของเดือนมิถุนายน ซึ่งเงื่อนไขทางภูมิอากาศนี้ทำให้สามารถที่จะผลิตอิกุสะที่มีก้านยาวได้ "ด้านหน้าเสื่อทาทามิอิกุสะของจังหวัดคุมะโมะโตะ" นั้น ก่อนที่จะทำการทออิกุสะที่เป็นวัตถุดิบในการทำเสื่อนั้นจะคัดแยกความยาวของอิกุสะโดยแยกเป็น 4 ระดับคือยาวมากกว่า 97 cm, ยาวมากกว่า 110 cm, ยาวมากกว่า 120 cm, ยาวมากกว่า 140 cm เพื่อทำการทอเสื่อในแต่ละความยาวของอิกุสะจะได้มาซึ่งด้านหน้าเสื่อทาทามิที่มีโทนสีที่เหมาะสม, เนื้อเสื่อที่ทอได้อย่างสม่ำเสมอและสวยงาม

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการปลูกอิกุสะในเขตยะซึชิโระนั้นมีความเก่าแก่ มีการบอกเล่าต่อกันมาว่าในช่วงปีค.ศ. 1500 เจ้าของปราสาทในเขตนี้ได้ส่งเสริมให้มีการปลูกอิกุสะภายในเขตปกครองโคกะ, ฟุจิมาเอะโดยให้การคุ้มครองพิเศษซึ่งได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของที่มาของอิกุสะ ก่อนถึงสมัยเมจิอิชิน (การปฏิรูปสมัยเมจิ) นั้นได้ทำการปลูกอิกุสะเฉพาะในไม่กี่หมู่บ้าน แต่ความเปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็ได้มีการจัดตั้งเป็นอุตสาหกรรมในท้องถิ่น โดยมีเขตยะซึชิโระเป็นศูนย์กลางและได้แพร่ขยายไปสู่เขตอุคิ, คุมะและได้เจริญก้าวหน้ากลายเป็นเขตทำการผลิตอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นในปีค.ศ. 1970

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น