ลูกพลับโคเกะฮานะโกโช

ลูกพลับโคเกะฮานะโกโช

หมายเลขจดทะเบียน 72
ชื่อของ GI ลูกพลับโคเกะฮานะโกโช
การแบ่งประเภท ผลไม้
วันที่ลงทะเบียน 2018/12/27
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดทตโตะริ
เมืองยาซึ เขตปกครองยาซึ
ติดต่อที่อยู่

Tottori Inaba Agricultural Cooperative
1-103 Gyotoku, Tottori City, Tottori Prefecture

http://www.jainaba.com/

พื้นที่ผลิต

"ลูกพลับโคเกะฮานะโกโช" คือลูกพลับฮานะโกโช (1) สายพันธุ์ตามธรรมชาติที่เพาะปลูกกันมาเกิน 200 ปีในเมืองยาซึ (เมืองโคเกะเก่า) เขตปกครองยาซึ จ.ทตโตริ
 รูปร่างผลมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมมน เมื่อผ่าในแนวตั้งจะเป็นทรงหัวใจมน ความพิเศษคือเส้นใยของเนื้อผลละเอียดและนิ่ม สัมผัสนุ่มลิ้นยามรับประทานและฉ่ำน้ำ ระดับน้ำตาลเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 17 หรือมากกว่า บางผลมีค่าเกินระดับ 20 ด้วย
 "ลูกพลับโคเกะฮานะโกโช" ได้รับการประเมินว่ามีคุณภาพสูงเสมอต้นเสมอปลายอันเป็นผลมาจากการดูแลจัดการเพาะปลูกที่กำหนดมาตรฐานการออกผลและเกณฑ์การส่งขายเฉพาะตัว ทำให้เป็นที่ต้องการมากสำหรับเป็นของขวัญ

การผลิต "ลูกพลับโคเกะฮานะโกโช" จะใช้ลูกพลับฮานะโกโชเป็นพันธุ์ปลูก
 สำหรับวิธีเพาะปลูกนั้น การริดกิ่ง, ขจัดตา, ขจัดผล และอื่นๆ จะดำเนินการตามมาตรฐานการออกผลที่กลุ่มผู้ผลิตกำหนดไว้
 ลูกพลับที่เก็บเกี่ยวมาจะถูกนำไปคัดเลือกโดยพิจารณาจากสีผล, ระดับความสุก, แผลสด, ช่องว่างขั้วกลีบเลี้ยง (หมายถึง ลูกพลับที่มีช่องว่างระหว่างขั้วกลีบเลี้ยงกับผล หากเกิดช่องว่างขั้วกลีบเลี้ยงขึ้นจะทำให้คุณสมบัติพิเศษของ "ลูกพลับโคเกะฮานะโกโช" หายไป เช่น รูปลักษณ์ภายนอกของผลเสียไป เป็นต้น), รูปร่างผล, ขนาด และอื่นๆ จากนั้นจะนำไปแบ่งเป็นเกรดต่างๆ แล้วส่งออกขาย

ว่ากันว่า "ลูกพลับฮานะโกโช" ที่ใช้ผลิต "ลูกพลับโคเกะฮานะโกโช" มีที่มาจากยุคเท็นเมย์ในสมัยเอโดะ (2) โดยโนดะ โกโรสึเกะ ชายผู้มีถิ่นฐานในพื้นที่ชื่อ "ฮานะ" ของเมืองยาซึได้นำกิ่งต้นพลับโกโช (3) กลับมาจาก จ.ยามาโตะ (4) แล้วนำไปทาบกิ่งกับต้นพลับชิบุกาคิ (ลูกพลับชนิดหนึ่ง มีรสชาติฝาด)
 สำหรับพื้นดินของแหล่งผลิต ชั้นล่างเป็นก้อนกรวด มีชั้นดินบาง ทำให้ต้นพลับโตไปมีรูปร่างที่เก็บเกี่ยวง่ายตั้งแต่ยังเป็นต้นเล็ก การเพาะปลูกต้นพลับฮานะโกโชจึงทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันในท้องถิ่น
 ค.ศ.1909 ได้รับการตั้งชื่อว่า "ฮานะโกโช" ตามชื่อพื้นที่ "ฮานะ" ตั้งแต่ ค.ศ.1969 เป็นต้นมาได้ดำเนินการผลักดันชื่อ "โคเกะฮานะโกโช" ซึ่งเพิ่ม "โคเกะ" จาก "เมืองโคเกะ" ที่เป็นแหล่งผลิตเข้าไปให้เป็นชื่อแบรนด์ และตั้งเกณฑ์ว่าผลผลิตลูกพลับฮานะโกโชที่ผ่านมาตรฐานสีผล, ระดับความสุก, แผลสด, ช่องว่างขั้วกลีบเลี้ยง, รูปร่างผล, ขนาดเท่านั้นจึงจะได้ชื่อ "โคเกะฮานะโกโช"
 ปี 2005 เมืองโคเกะรวมพื้นที่เปลี่ยนเป็นเมืองยาซึ หลังจากนั้นไม่เพียงแค่ผู้ผลิต แต่ผู้เกี่ยวข้องด้านต่างๆ ในท้องถิ่นได้รวมตัวเป็นหนึ่งทุ่มเทให้กับการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น โดยศูนย์กลางอยู่ที่ "ลูกพลับโคเกะฮานะโกโช"

  1. ลูกพลับฮานะโกโช : เชื่อกันว่าต้นกำเนิดมาจากยุคเท็นเมย์ (ค.ศ.1781-1789) เมื่อเกษตรกรในเมืองโคเกะเดิมชื่อโนดะ โกโรสึเกะได้นำกิ่งลูกพลับโกโชกลับมาจาก จ.นาราในปัจจุบันแล้วนำไปทาบกิ่งกับต้นพลับชิบุกาคิ
  2. สมัยเอโดะ : ค.ศ.1603-1867 การแบ่งสมัยหนึ่งของญี่ปุ่น หมายถึงสมัยที่รัฐบาลบาคุฟุประจำการอยู่ในเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบัน) โชกุนคนแรกคือโทคุกาวะ อิเอยาสึ และดำเนินการปกครองระบบศักดินาภายใต้การนำของตระกูลโชกุนโทคุกาวะมานับแต่นั้น
  3. ต้นพลับฮานะโกโช : แหล่งกำเนิดอยู่ที่เมืองโกเซ จ. นารา ว่ากันว่าเป็นต้นพลับที่เป็นต้นกำเนิดของพลับหวานญี่ปุ่น
  4. จ.ยามาโตะ (ยามาโตะโนะคุนิ) : ชื่อการแบ่งเขตภูมิศาสตร์ที่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณของญี่ปุ่น ปัจจุบันคือพื้นที่ใน จ.นารา ในปี 1871 ยุคเมย์จิ ชื่อเรียก "คุนิ" ได้ถูกยกเลิกใช้ไป

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น