ไดเซ็นบร็อคโคลี

ไดเซ็นบร็อคโคลี

หมายเลขจดทะเบียน 70
ชื่อของ GI ไดเซ็นบร็อคโคลี
การแบ่งประเภท ผัก ธัญพืช พัลส์
วันที่ลงทะเบียน 2018/12/27
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดทตโตะริ
เขตปกครองไซฮาคุ (เมืองไดเซ็น, หมู่บ้านฮิเอซึ, เมืองนัมบุ, เมืองโฮกิ) , เขตปกครองฮิโนะ (เมืองนิจินัน, เมืองฮิโนะ, เมืองโคฟุ), เมืองโยนาโกะ
ติดต่อที่อยู่

Tottori Seibu Agricultural Cooperative
1-5-16 Higashi-fukubara, Yonago City, Tottori Prefecture

http://www.ja-tottoriseibu.or.jp/

พื้นที่ผลิต

"ไดเซ็นบร็อคโคลี" เป็นบร็อคโคลีที่มีจุดเด่นตรงรสชาติอันยอดเยี่ยม ได้รับการประเมินอย่างสูงในตลาดอันเป็นผลจากการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดในแหล่งผลิต ควบคู่กับวางแผนจัดหาผลผลิตอย่างต่อเนื่องเสมอมา
 พื้นที่นี้เป็นแหล่งผลิตบร็อคโคลีชั้นนำของประเทศ ส่วนแบ่งตลาดในตลาดนาโกยะซึ่งเป็นแหล่งที่มียอดขายมากที่สุดอยู่ที่ประมาณ 20% และราคาขายเฉลี่ยสูงกว่าทั่วไปประมาณ 10%

ในการผลิต "ไดเซ็นบร็อคโคลี" ทุกปีกลุ่มผู้ผลิตจะใช้เฉพาะสายพันธุ์ที่ผ่านการปลูกทดสอบภายในพื้นที่แล้วได้รับการคัดเลือกมาเท่านั้น โดยอ้างอิงจากสภาพอากาศที่ถูกพยากรณ์กับความเหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูก และอื่นๆ
 สำหรับลักษณะการเพาะปลูก จะมีการปลูกแบบเก็บเกี่ยวต้นฤดูร้อน โดยหว่านเมล็ด กลางเดือน ม.ค.-กลางเดือน ก.พ., ลงต้นกล้า กลางเดือน มี.ค.-กลางเดือน เม.ย., เก็บเกี่ยว ต้นเดือน เม.ย.-ต้นเดือน ก.ค. และการปลูกแบบเก็บเกี่ยวฤดูใบไม้ร่วง-หนาว โดยหว่านเมล็ด ต้นเดือน ก.ค.-ปลายเดือน ส.ค., ลงต้นกล้า ต้นเดือน ส.ค.-ต้นเดือน ต.ค., เก็บเกี่ยว ปลายเดือน ก.ย.-ปลายเดือน เม.ย. โดยช่วงเวลาเพาะปลูกอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขสภาพอากาศของปีนั้นๆ
 การลงต้นกล้าจะใช้วิธีปลูกแบบเว้นช่วงห่าง (1) ประมาณ 4,000 ต้น ต่อพื้นที่ 10 อาร์
 การเก็บเกี่ยวจะทำในตอนกลางคืนที่อุณหภูมิต่ำตั้งแต่ 22.00 น. จนถึงตอนเช้าเวลา 9.00 น. (ช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่าประมาณ 10 องศาเซลเซียสจะเก็บตั้งแต่ 13.00 น. ถึงตอนเช้า 10.00 น.) อนึ่ง หากสามารถลดอุณหภูมิผลผลิตลงได้ถึงระดับเดียวกับผลผลิตที่เก็บตามช่วงเวลาข้างต้นโดยการใช้อุปกรณ์แช่เย็น จะอนุญาตให้สามารถเก็บเกี่ยวในช่วงเวลานอกเหนือจากข้างต้นได้
 เวลาเก็บเกี่ยวจะใช้แผ่นฉนวนความร้อนคลุมบร็อคโคลี หากผลผลิตแห้งก็จะพรมน้ำเพื่อลดอุณหภูมิให้บร็อคโคลีที่เก็บเกี่ยวมา
บร็อคโคลีที่เก็บเกี่ยวมาแล้วจะตรวจสอบว่ามีสิ่งแปลกปลอมอย่างโรคหรือแมลงศัตรูพืชหรือไม่ จากนั้นจึงบรรจุใส่ลังกระดาษสำหรับส่งขายที่เตรียมถุงรักษาความสดรอไว้เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่อุณหภูมิยังต่ำอยู่
 หลังผ่านการแช่เย็นระบบสูญญากาศ (ประมาณ 5 องศาเซลเซียส เวลา 20 นาที) บร็อคโคลีที่บรรจุลังจะถูกส่งขายด้วยการขนส่งแบบแช่เย็น (ประมาณ 5 องศาเซลเซียส) ในช่วงเดือน มี.ค.ถึงต้นเดือน ธ.ค. และขนส่งแบบรักษาความเย็น (ประมาณ 2 องศาเซลเซียส) ในช่วงกลางเดือน ธ.ค.ถึงปลายเดือน ก.พ.

ตีนเขาไดเซ็นแหล่งผลิต "ไดเซ็นบร็อคโคลี" มีภูมิประเทศแบบดินร่วนปนทราย เป็นดินแอนโดซอลที่มีการระบายน้ำดีและอุดมสารอินทรีย์ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของกลางวันกับกลางคืนแตกต่างกันประมาณ 8 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การปลูกบร็อคโคลี
 แหล่งผลิตตั้งอยู่บนที่ราบชายฝั่งไปจนถึงที่สูงอากาศกึ่งหนาว (ความสูงจากระดับน้ำทะเล 600 เมตร) ช่วงอากาศเย็นจะเพาะปลูกเป็นหลักบนที่ราบ เมื่อถึงช่วงอากาศอุณหภูมิสูงก็จะเพาะปลูกบนที่สูงอากาศกึ่งหนาวเป็นหลัก จึงทำให้ส่งขายบร็อคโคลีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องตลอดได้เป็นผลสำเร็จ
 สำหรับการเพาะปลูกบร็อคโคลีในแหล่งผลิตนั้น ได้เริ่มในฐานะการปลูกพืชหมุนเวียนบนที่นาในพื้นที่นาคายามะ เมืองไดเซ็น (เมืองนาคายามะเก่า) เมื่อ ค.ศ.1969 ถือเป็นผู้บุกเบิกแหล่งผลิตบร็อคโคลีแห่งแรกในญี่ปุ่นตะวันตก
 พื้นที่เพาะปลูกในปีเฮย์เซย์ที่ 27 (ค.ศ. 2015) มี 376 เฮกตาร์ ปริมาณการผลิต 4,120 ตัน และได้รับการประเมินให้เป็นแหล่งผลิตบร็อคโคลีชั้นนำของประเทศ

  1. วิธีปลูกแบบเว้นช่วงห่าง : การปลูกพืชโดยเว้นช่วงห่างเป็นหย่อมๆ

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น