ถ่านไม้อิวาเตะ

ถ่านไม้อิวาเตะ

หมายเลขจดทะเบียน 66
ชื่อของ GI ถ่านไม้อิวาเตะ
การแบ่งประเภท อื่นๆ
วันที่ลงทะเบียน 2018/08/06
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดอิวะเทะ
ติดต่อที่อยู่

Corporation Iwate Prefecture Charcoal Society
2-3-21 Minamisenboku, Morioka City, Iwate Prefecture

http://www.mokutan.jp/

พื้นที่ผลิต

"ถ่านไม้อิวาเตะ" เป็นถ่านไม้ทำจากเนื้อไม้ที่ปลูกใน จ.อิวาเตะ เนื้อถ่านแข็งและติดไฟนาน อีกทั้งมีปริมาณคาร์บอนสูง จุดเด่นจึงอยู่ที่ควันกับเปลวไฟและกลิ่นตอนเผาไหม้ถูกลดเหลือปริมาณน้อยที่สุด ทำให้ขี้เถ้าหลังเผาไหม้มีปริมาณน้อยตาม "ถ่านไม้อิวาเตะ" จะแปรรูปเป็นคาร์บอนอย่างสม่ำเสมอทั้งแท่งและมีรอยแตกน้อย คุณภาพได้รับการประเมินอย่างสูงทั่วประเทศ ได้รับรางวัลรัฐมนตรีกระทรวงกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง กับรางวัลอธิบดีกรมป่าไม้ทุกปีจากเทศกาลเกษตรป่าไม้ประมงที่เข้าร่วมตั้งแต่ปีเฮย์เซย์ที่ 18 (ค.ศ. 2006)

"ถ่านไม้อิวาเตะ" ทำจาก "ไม้โอ๊ก" หรือ "คุนุกิ" ที่ปลูกใน จ.อิวาเตะ จะนำไม้วัตถุดิบไปเผาเป็นถ่าน (1) โดยใช้เวลาอย่างช้าๆ ภายในเตาเผาอิวาเตะกามะ, อิวาเตะไทเรียวกามะที่ จ.อิวาเตะคิดค้นขึ้นมาใช้เอง ถ่านไม้ที่ได้จะถูกคัดเลือกคุณภาพถ่านที่มีระดับความบริสุทธิ์ (2) อยู่ภายในระดับ 8 แล้วส่งออกขาย

จ.อิวาเตะแหล่งผลิต "ถ่านไม้อิวาเตะ" มีป่าไม้กินสัดส่วน 77% ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งถือว่าเยอะกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วประเทศที่เท่ากับ 67% ในพื้นที่มีพืชใบกว้างอยู่มาก เช่น "ต้นโอ๊ก" วัตถุดิบทำถ่านไม้ ทำให้เป็นพื้นที่ที่เฟื่องฟูด้านการผลิตถ่านไม้มาแต่โบราณ
 ยุคเมย์จิ (3) ช่วงต้น ความต้องการส่วนใหญ่คือถ่านไม้สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมของภูมิภาคโทโฮคุ (4) ซึ่งเฟื่องฟูด้านการผลิตเหล็ก แต่เมื่อเข้ายุคเมย์จิช่วงปลายก็เพิ่มยอดส่งขายไปเป็นเชื้อเพลิงใช้ทั่วไปในโตเกียว เมื่อถึงปี 1912 ก็ได้ปักหลักตำแหน่ง "ผลิตถ่านไม้ได้เป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น"
 ตั้งแต่ปี 1950 เป็นต้นมา มีการพัฒนา "เตาเผาอิวาเตะกามะ" "เตาเผาอิวาเตะไทเรียวกามะ" ภายใต้การนำของสมาคมถ่านไม้จังหวัดอิวาเตะ ทำให้สามารถผลิตถ่านไม้ที่มีคุณภาพดีได้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย และยังปรับปรุงการใช้งานระบบผลิตถ่านไม้มาพร้อมกันด้วย ในพื้นที่มีการจัดฝึกสอนและสัมมนาอบรมวิทยาการเตาเผา พยายามเผยแพร่ให้ผู้คนรู้จัก พร้อมกันนั้นยังให้การศึกษาแก่ผู้ผลิตรุ่นหนุ่มสาว และอื่นๆ ด้วย
 ปริมาณการผลิตในปี 2016 คือ 3,317 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 31% ของปริมาณที่ผลิตได้ทั่งประเทศ

  1. การผลิตถ่านไม้ : กระบวนการทำถ่านไม้โดยนำไม้สดไปเผาในที่มิดชิดไม่ให้มีอากาศเข้าไป
  2. ระดับความบริสุทธิ์ : ตัวเลขบ่งชี้ระดับการแปรรูปเป็นคาร์บอน โดยจะแบ่งความต้านทานไฟฟ้าบนผิวหน้าถ่านไม้เป็น 10 ขั้นตั้งแต่ระดับ 0-9 เนื่องจากระดับความบริสุทธิ์ของถ่านไม้จะลดลงบริเวณส่วนล่าง จึงต้องตัดบางส่วนทิ้งก่อนส่งขายเพื่อรักษามาตรฐานไว้
  3. ยุคเมย์จิ : ค.ศ.1868-1912 หนึ่งในการแบ่งยุคของญี่ปุ่น เป็นยุคที่ญี่ปุ่นผลัดเปลี่ยนจากระบบศักดินาโดยรัฐบาลบาคุฟุไปเป็นยุคสมัยใหม่
  4. การผลิตเหล็กในภูมิภาคโทโฮคุ : ค.ศ.1858 มีการก่อสร้างเตาหลอมโลหะที่เมืองคามาอิชิ จ.อิวาเตะ เป็นการบุกเบิกการผลิตเหล็กสมัยใหม่ของญี่ปุ่น เดินเครื่องผลิตจนถึงปี 1880 สมัยนั้นใช้ถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตเหล็ก แต่การผลิตเหล็กที่ใช้เชื้อเพลิงจากถ่านไม้ได้เสื่อมความนิยมลงเนื่องจากสิ้นเปลือง และเปลี่ยนมาเป็นเชื้อเพลิงถ่านโค้กแทนนับแต่นั้น

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น