ส้มคางาวะโอบาระเบนิวาเซะ

หมายเลขจดทะเบียน 54
ชื่อของ GI ส้มคางาวะโอบาระเบนิวาเซะ
การแบ่งประเภท ผลไม้
วันที่ลงทะเบียน 2017/12/15
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดคากาว่า
ติดต่อที่อยู่

สหกรณ์การเกษตรจังหวัดคางาวะ

1-3-6, Kotobukicho, Takamatsu City, Kagawa Prefecture

http://www.kw-ja.or.jp

พื้นที่ผลิต

"ส้มคางาวะโอบาระเบนิวาเซะ" เป็นส้มพันธุ์อุนชูที่มีเปลือกสีออกแดงสดโดดเด่น ในบรรดาส้มมากกว่า 100 พันธุ์ที่ปลูกในประเทศญี่ปุ่น ส้มพันธุ์อุนชูได้รับการกล่าวขานว่ามีผิวที่แดงที่สุด
 เมื่อตรวจสอบทำความเข้าใจสภาพการปลูกในสวนผลไม้แต่ละแห่งแล้ว ก็จะผลิต "ส้มคางาวะโอบาระเบนิวาเซะ" ให้ได้สมดุลรสหวานและเปรี้ยวโดยอิงคำแนะนำด้านการจัดการอย่างพิถีพิถันให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อม ตัดแต่งให้เข้ากับสภาพการปลูกผลไม้อย่างทั่วถึง นอกจากนั้น ด้วยการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด ผลที่มีคุณภาพและรสชาติพร้อมรับประทานเท่านั้นจึงจะได้รับการส่งเข้าสู่ตลาด

"ส้มคางาวะโอบาระเบนิวาเซะ" เป็นส้มพันธุ์อุนชูที่เพาะปลูกในจังหวัดคางาวะ ตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยว การผลิต "ส้มคางาวะโอบาระเบนิวาเซะ" ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการเพาะปลูกที่พัฒนาโดยท้องถิ่นในแบบดั้งเดิม การจัดส่งยังอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานการจัดส่งที่เข้มงวด

เนื่องด้วยพื้นที่การผลิตมีฝนตกน้อย และได้รับแสงแดดเวลานานหลายชั่วโมงตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนจนถึงฤดูใบไม้ร่วง จึงเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกส้มเป็นอย่างดี ประชาชนในพื้นที่นี้เพาะปลูกส้มคุณภาพสูงมาเป็นเวลานาน
 "ส้มคางาวะโอบาระเบนิวาเซะ" เป็นพันธุ์ดั้งเดิมที่ผ่านการพัฒนามาเป็นเวลานานในจังหวัดคางาวะ โดยคนท้องถิ่นด้วยเทคนิคติดตาต่อกิ่ง การพัฒนาเริ่มขึ้นเมื่อ "การกลายตา" (1) มีผลทำให้เกิดการค้นพบส้มแดงเข้มในเมืองซากาอิดะ จังหวัดคางาวะ ปี 1973
 การบำรุงพันธุ์อย่างต่อเนื่องและการประชาสัมพันธ์ที่มุ่งไปยังผู้บริโภคท้องถิ่นช่วยยกระดับคุณค่าการรับรู้ชื่อพันธุ์ในหมู่ผู้บริโภคในพื้นที่เพาะปลูก และช่วยสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะสินค้าพิเศษประจำถิ่น
 เมื่อ "ส้มคางาวะโอบาระเบนิวาเซะ" ได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชแห่งชาติในปี 1993 ก็มีการก่อตั้ง "สมาคมส่งเสริมการเพาะปลูกส้มคางาวะโอบาระเบนิวาเซะในฐานะพันธุ์ขึ้นทะเบียน" ขึ้นมา
 สมาคมนี้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มการตั้งโรงเพาะพันธุ์ และเผยแพร่เทคนิคการผลิต มีผลทำให้การผลิตแพร่ขยายไปทั่วจังหวัด และเพิ่มจำนวนผลิตผล ทำให้ปัจจุบันมีการส้มโอบาระเบนิวาเซะไปยังต่างประเทศด้วย

  1. การกลายตา: ลักษณะที่เกิดขึ้นเมื่อกิ่งของต้นพืชเปลี่ยนแปลงกะทันหันจนแตกต่างจากกิ่งอื่น ๆ ของต้น

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น