คุโระซากิฉะมาเมะ (ถั่วแระสีน้ำตาล)

คุโระซากิฉะมาเมะ (ถั่วแระสีน้ำตาล)
※提供元:新潟市黒埼地区茶豆組合協議会

หมายเลขจดทะเบียน 29
ชื่อของ GI คุโระซากิฉะมาเมะ (ถั่วแระสีน้ำตาล)
การแบ่งประเภท ผัก ธัญพืช พัลส์
วันที่ลงทะเบียน 2017/04/21
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดนีงาตะ
เขตคุโระซากิ นิชิคุ นีงาตะชิ, เขตชินมาโตะบะ นิชิคุ นีงาตะชิ, เขตโทระอะคิ คะเมะไก นิชิคุ นีงาตะชิ
ติดต่อที่อยู่

สภาองค์กรฉะมาเมะ เขตคุโระซากิ นีงาตะชิ

53 คิบะ, นิชิคุ, นีงาตะชิ, จังหวัดนีงาตะ

พื้นที่ผลิต

ลักษณะพิเศษของ "คุโระซากิฉะมาเมะ (ถั่วแระสีน้ำตาล)" คือเป็นเอดามาเมะสายพันธุ์ที่มีบรรพบุรุษมาจาก โคะฮิราคาตะ ฉะมาเมะมีลักษณะเฉพาะคือมี "สี ", "กลิ่นหอม" และรสอร่อยถูกปากเป็นที่โดดเด่น กล่าวกันว่าเปลือกบางๆ ที่อยู่ในฝักนั้นมีสีน้ำตาลจึงเรียกกันว่าฉะมาเมะซึ่งได้กลายเป็นที่มาของชื่อ อีกทั้งมี "กลิ่นหอม" ที่คล้ายกับกลิ่นที่ได้ตอนคั่วโฮจิฉะ (ผงชาเขียวคั่ว) และคล้ายกับกลิ่นหอมของป๊อปคอร์นด้วยเช่นกัน จากการที่เพิ่ม "กลิ่นหอม" เข้าไปในรสชาติ/ความอร่อยถูกปากที่มีอยู่ในเอดามาเมะอยู่แล้วนั้นทำให้ได้มาซึ่งรสชาติความอร่อยที่รับประทานได้ไม่รู้เบื่อ

กลิ่นหอมที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวซึ่งรับสัมผัสได้ตั้งแต่ตอนต้มและความสมดุลเป็นอย่างดีของความอร่อยและรสหวานนั้น มักจะนำมาใช้เป็นของตอบแทนน้ำใจ นับเป็นเอดามาเมะที่มีรสนิยมระดับสูงซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

เขตทำการเพาะปลูก "คุโระซากิฉะมาเมะ" นั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ดินลุ่มน้ำปลายทางของแม่น้ำชินะโนะกาวา ที่ดินที่ทำการเพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นที่นาซึ่งว่างเว้นจากการทำนาเปลี่ยนมาทำการปลูกพืชชนิดอื่นๆ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลศูนย์เมตร คุณภาพของดินที่อุดมสมบูรณ์นั้นเหมาะสำหรับการปลูกเอดามาเมะเป็นอย่างยิ่ง แต่ทว่า "คุโระซากิฉะมาเมะ" นั้นเมื่อเทียบกับเอดามาเมะพันธุ์อื่นๆ แล้วเป็นพันธุ์ที่ยากต่อการควบคุมดูแลการเพาะปลูก หากช่วงเวลาทำการหว่านเมล็ดเร็วก็อาจจะทำให้ต้นยืดตัวและล้มลงได้ จึงได้ทำการปรับแก้ไขโดยร่วมมือกับพื้นที่ทำการผลิต ดำเนินการวางแบบแผนการปลูกและการควบคุมดูแลการปลูกที่สอดคล้องเหมาะสมกับสายพันธุ์นั้น

ในส่วนของการเพาะปลูก เพื่อเป็นการแสดงถึงลักษณะพิเศษของพันธุ์โดยเฉพาะ "กลิ่นหอม" และ "รสชาติ" ให้ปรากฏออกมาเท่าที่จะทำได้ จึงทำการกำหนดช่วงระยะเวลาการหว่านเมล็ดและการเก็บเกี่ยวอย่างเหมาะสม การเก็บเกี่ยวจะให้การ "เก็บเกี่ยวยามเช้า" เป็นมาตรฐาน และให้ความสำคัญต่อการเก็บรักษาความสดเป็นหลัก

เกี่ยวกับ "สี", "กลิ่น" และ "รส" ซึ่งเป็นคุณลักษณะพิเศษของ "คุโระซากิฉะมาเมะ" นั้นขึ้นอยู่กับสายพันธุ์เป็นส่วนใหญ่ การที่จะตั้งขึ้นสายพันธุ์นั้น มีความเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับพื้นที่ทำการผลิต "โคะฮิราคาตะฉะมาเมะ" ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของ "คุโระซากิฉะมาเมะ" นั้นในปลายสมัยเมจิ (คริสต์ทศวรรษ 1910) ได้มีการสั่งเมล็ดพันธุ์ฉะมาเมะมาจากซึรุโอคะชิจังหวัดยามะงาตะมายังหมู่บ้านโคะฮิราคาตะของเขตคุโระซากิ และได้ทำการเพาะปลูกโดยใช้เวลานาน ทำการคัดเลือกฉะมาเมะที่มี "กลิ่น" หอมมากและมีลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและดินของท้องถิ่น เมล็ดพันธุ์ดังกล่าวนั้นถือเป็น "มงไกฟุชุซึ (สิ่งที่เป็นความลับสุดยอดห้ามนำออกสู่ภายนอก)" ที่ได้รับการปกป้องรักษาไว้เป็นอย่างดี

หลังจากนั้น ตั้งแต่ช่วงคริสต์ทศวรรษ 1970 เพื่อเป็นการปลูกแทนที่ข้าวในนา การปลูกได้ขยายไปสู่พื้นที่คุโระซากิโดยรอบ ในช่วงนี้ถูกเรียกชื่อว่า "คุโระซากิฉะมาเมะ" และในไม่ช้าต่อมาการปลูกฉะมาเมะก็ได้ขยายไปสู่พื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัด แต่ชื่อ "คุโระซากิฉะมาเมะ" นั้นจะใช้เฉพาะฉะมาเมะที่ผลิตได้ในพื้นที่ทำการผลิตเท่านั้น

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น